Oferta

Zestawy mikrofonowe LEMO

Modele:
  • 46AC
  • 46AF
  • 46AG
  • 46AN
  • 46AP
  • 46AR
  • 46BF
  • 46BH
  • 46DP

46AC

Zesta  mikrofonowy 46AC, 1/2'' LEMO mikrofon pola swobodnego

Zesta mikrofonowy 46AC, 1/2'' LEMO mikrofon pola swobodnego

Zestaw z mikrofonem o czułości 12,5 mV/Pa, wymagającym zewnętrznej polaryzacji. Ze względu na zakres częstotliwościowy od 3,15 Hz do 40 kHz nadaje się idealnie do pomiarów ultradźwięków. Posiada dynamikę umożliwiającą mierzyć poziom ciśnienia akustycznego od 20 dB(A) do 164 dB.
Dołączony przedwzmacniacz 26TK jest standardowym przedwzmacniaczem ze złączem Lemo. Charakteryzuje się niskimi szumami własnymi, szerokim zakresem częstotliwości oraz szybką zmianą napięcia w czasie co skutkuje liniową dynamiką.

46AF

Zestaw mikrofonowy 46AF, 1/2'' LEMO mikrofon pola swobodnego

Zestaw mikrofonowy 46AF, 1/2'' LEMO mikrofon pola swobodnego

Zestaw z mikrofonem o wysokiej czułości 50 mV/Pa, wymagającym zewnętrznej polaryzacji .Posiada stosunkowo szeroki zakres dynamiki i częstotliwości co czyni go użytecznym w generalnej diagnostyce akustycznej. Jego zakres dynamiki pozwala mierzyć poziom ciśnienia akustycznego od 17 dB(A) do 149 dB, natomiast zakres częstotliwościowy na pomiar od 3,15 Hz do 20 kHz.
Dołączony przedwzmacniacz 26AK jest standardowym przedwzmacniaczem ze złączem LEMO. Charakteryzuje się niskimi szumami własnymi, szerokim zakresem częstotliwości oraz szybką zmianą napięcia w czasie co skutkuje liniową dynamiką.

46AG

Zestaw mikrofonowy 46AG, 1/2'' LEMO mikrofon ciśnieniowy

Zestaw mikrofonowy 46AG, 1/2'' LEMO mikrofon ciśnieniowy

Zestaw z mikrofonem o czułości 12 mV/Pa, wymagającym zewnętrznej polaryzacji. Jego zakres dynamiki pozwala mierzyć poziom ciśnienia akustycznego od 25 dB(A) do 164 dB, natomiast zakres częstotliwościowy na pomiar od 3,15 Hz do 20 kHz.
Dołączony przedwzmacniacz 26TK jest standardowym przedwzmacniaczem ze złączem Lemo. Charakteryzuje się niskimi szumami własnymi, szerokim zakresem częstotliwości oraz szybką zmianą napięcia w czasie co skutkuje liniową dynamiką.

46AN

Brak

Zestaw mikrofonowy 46AN, 1/2'' LEMO mikrofon pola swobodnego

Zestaw z mikrofonem o czułości 50 mV/Pa, wymagającym zewnętrznej polaryzacji. Jego zakres częstotliwościowy pozwala na pomiar bardzo niskich częstotliwości od 0,5 Hz do 20 kHz. Posiada dynamikę umożliwiającą mierzyć poziom ciśnienia akustycznego od 17 dB(A) do 149 dB.
Dołączony przedwzmacniacz 26AI jest standardowym przedwzmacniaczem ze złączem Lemo. Charakteryzuje się niskimi szumami własnymi, szerokim zakresem częstotliwości oraz szybką zmianą napięcia w czasie co skutkuje liniową dynamiką.

46AP

Zestaw mikrofonowy 46AP, 1/2'' LEMO mikrofon ciśnieniowy

Zestaw mikrofonowy 46AP, 1/2'' LEMO mikrofon ciśnieniowy

Zestaw z mikrofonem o wysokiej czułości 50 mV/Pa, wymagającym zewnętrznej polaryzacji. Jego zakres dynamiki pozwala mierzyć poziom ciśnienia akustycznego od 18 dB(A) do 149 dB, natomiast zakres częstotliwościowy na pomiar od 3,15 Hz do 10 kHz.
Dołączony przedwzmacniacz 26TK jest standardowym przedwzmacniaczem ze złączem Lemo. Charakteryzuje się niskimi szumami własnymi, szerokim zakresem częstotliwości oraz szybką zmianą napięcia w czasie co skutkuje liniową dynamiką.

46AR

Zestaw mikrofonowy 46AR, 1/2'' LEMO mikrofon pola dyfuzyjnego

Zestaw mikrofonowy 46AR, 1/2'' LEMO mikrofon pola dyfuzyjnego

Zestaw z mikrofonem o wysokiej czułości 50 mV/Pa, wymagającym zewnętrznej polaryzacji. Posiada odpowiedź impulsową zoptymalizowaną do pomiaru ciśnienia w polach dyfuzyjnych, rozproszonych lub w komorze pogłosowej. Jego zakres częstotliwościowy mieści się w zakresie od 3,15 Hz do 16 kHz, natomiast zakres dynamiki od 19 dB(A) do 149 dB.
Dołączony przedwzmacniacz 26TK jest standardowym przedwzmacniaczem ze złączem Lemo. Charakteryzuje się niskimi szumami własnymi, szerokim zakresem częstotliwości oraz szybką zmianą napięcia w czasie co skutkuje liniową dynamiką.

46BF

Zestaw mikrofonowy 46BF, 1/4'' LEMO mikrofon pola swobodnego ze zintegrowanym kablem

Zestaw mikrofonowy 46BF, 1/4'' LEMO mikrofon pola swobodnego ze zintegrowanym kablem

Zestaw z mikrofonem o czułości 3,6mV/Pa, wymagającym zewnętrznej polaryzacji. Jego mały rozmiar membrany wynoszący ¼” pozwala na pomiary ciśnienia w polu dyfuzyjnym do 20 kHz. Zestaw przeznaczony jest do pomiarów wysokich poziomów ciśnienia akustycznego oraz wysokich częstotliwości. Jego zakres dynamiki pozwala mierzyć poziom ciśnienia akustycznego od 35 dB(A) do 172 dB, natomiast zakres częstotliwościowy na pomiar od 4 Hz do 100 kHz.
Dołączony przedwzmacniacz 26TC jest standardowym przedwzmacniaczem ze złączem Lemo. Charakteryzuje się niskimi szumami własnymi, szerokim zakresem częstotliwości oraz szybką zmianą napięcia w czasie co skutkuje liniową dynamiką.

46BH

Zestaw mikrofonowy 46BH, 1/4'' LEMO mikrofon ciśnieniowy ze zintegrowanym kablem

Zestaw mikrofonowy 46BH, 1/4'' LEMO mikrofon ciśnieniowy ze zintegrowanym kablem

Zestaw z mikrofonem o czułości 0,4 mV/Pa, wymagającym zewnętrznej polaryzacji. Przeznaczony jest do pomiarów bardzo wysokich poziomów ciśnienia akustycznego. Jego zakres dynamiki pozwala mierzyć poziom ciśnienia akustycznego od 54 dB(A) do 193 dB, natomiast zakres częstotliwościowy na pomiar od 10 Hz do 20 kHz.
Dołączony przedwzmacniacz 26TC jest standardowym przedwzmacniaczem ze złączem Lemo. Charakteryzuje się niskimi szumami własnymi, szerokim zakresem częstotliwości oraz szybką zmianą napięcia w czasie co skutkuje liniową dynamiką.

46DP

Zestaw mikrofonowy 46DP, 1/8'' LEMO mikrofon ciśnieniowy ze zintegrowanym kablem

Zestaw mikrofonowy 46DP, 1/8'' LEMO mikrofon ciśnieniowy ze zintegrowanym kablem

Zestaw z mikrofonem o czułości 0,4 mV/Pa, wymagającym zewnętrznej polaryzacji. Przeznaczony jest do pomiarów bardzo wysokich częstotliwości. Jego zakres dynamiki pozwala mierzyć poziom ciśnienia akustycznego od 46 dB(A) do 191 dB, natomiast zakres częstotliwościowy na pomiar od 6,5 Hz do 140 kHz.
Dołączony przedwzmacniacz 26TC jest standardowym przedwzmacniaczem ze złączem Lemo. Charakteryzuje się niskimi szumami własnymi, szerokim zakresem częstotliwości oraz szybką zmianą napięcia w czasie co skutkuje liniową dynamiką.

skontaktuj
się z nami