Oferta

Symulatory, sztuczne głowy i sprzęgacze

Symulatory uszu oraz sprzęgacze akustyczne mają na celu imitować ucho ludzkie, przez co pomiary przy użyciu takiego symulatora odpowiadają warunkom i temu jak dany sygnał akustyczny będzie słyszany przez człowieka.

Sprzęgacz akustyczny poprzez swoja budowę ma zbliżoną impedancje akustyczną do ucha ludzkiego. Jest on wyposażony w mikrofon pomiarowy klasy 1, co gwarantuje dokładne i miarodajne wyniki pomiarów oraz wieloletnią stabilność parametrów czujnika. Dodatkowo sprzęgacz może być wyposażony w symulator małżowiny usznej. Pozwala ona na odzwierciedlenie rzeczywistych warunków montażu słuchawki dousznej czy aparatu słuchowego.

Symulator ucha wraz ze sztuczną małżowiną uszną mogą być zamontowane w manekinie KEMAR tworząc zaawansowany system do pomiarów słuchawek, zestawów słuchawkowych aparatów słuchowych, telefonów komórkowych oraz pomiarów jakości dźwięku w pomieszczeniach. Taki manekin nie tylko imituje budowę ucha ludzkiego, ale także załamania fali akustycznej na małżowinie ucha, odbicia dźwięku od torsu, a także umiejscowienie ucha w cieniu akustycznym w związku z przejściem fali poprzez głowę.

skontaktuj
się z nami