Systemy Pomiarowe – oferta

Stacje monitoringu hałasu – mierniki poziomu hałasu

Pozostałe produkty:

Zaawansowana stacja monitoringu hałasu Nor1520

Model Nor1520 to zaawansowana stacja do monitoringu hałasu oraz parametrów środowiskowych.

Jest to system modułowy, który może być skonfigurowany w celu pomiaru podstawowych parametrów hałasu bądź rozbudowany do zaawansowanych pomiarów wielu parametrów jak widma częstotliwościowe pasm 1/3 oktawy, w tym parametrów statystycznych oraz danych pogodowych jak wiatr, temperatura itp. System może także w sposób ciągły rejestrować obraz oraz nagrywać dźwięk aby ułatwić identyfikację źródeł hałasu. Poprzez połączenie z komputerem wielu stacji można utworzyć wielokanałowy system monitoringu kontrolowanego dzięki oprogramowaniu NorMonit.

Właściwości:

  • Ciągłe rejestrowanie danych na temat hałasu
  • Ciągłe nagrywanie obrazu oraz dźwięku
  • Możliwość współpracy z modułem GPS oraz stacją pogodową
  • Działa jako wolnostojącą jednostka zbierająca dane offline bądź jako jeden z kanałów zintegrowanego systemu monitoringu hałasu
  • Obudowa wykonana z podwójnej warstwy aluminium w celu optymalizacji pracy urządzenia w różnych warunkach pogodowych
  • Obsługa ADSL, Wifi, LAN, GPRS, UMTS, EDGE. Zapisuje dane w pamięci jeżeli połączenie z komputerem ulegnie przerwaniu. Po wznowieniu połączenia system automatycznie przetransferuje wszystkie dane do komputera.
  • Rejestrowanie parametrów: Leq, Lmax, Lmin, Ln, Lpeak, widma hałasu dla filtrów 1/1 oktawy oraz 1/3 oktawy, przy zastosowaniu krzywych ważenia A,C oraz Z
  • W razie awarii sieci system jest w stanie pracować do 12h na bateriach wewnętrznych
skontaktuj
się z nami