Systemy Pomiarowe – oferta

Platforma pomiarowa SIDLAB

Pomiary wydajności tłumika

Tłumiki są szeroko stosowane w celu zmniejszenia hałasu wydechowego i wlotowego różnych maszyn i urządzeń. Każdy tłumik musi być starannie dopasowany do silnika, do którego jest podłączony. Bardzo ważnym narzędziem projektowania tłumika jest pomiar jego właściwości, parametrów akustycznych i spadków ciśnienia. Wprowadzenie przepływu jest kluczową kwestią, ponieważ symuluje rzeczywistą sytuację silnika. Najbardziej stabilną i najbardziej wydajną techniką charakteryzowania pełnej matrycy rozpraszającej tłumika jest technika dwóch źródeł. W wielu firmach i instytutach badawczych stało się to standardowym pomiarem powtarzanym często w trakcie procesu projektowania. Jest to nowa platforma do pomiaru pasywnych (np. Transmission Loss) i aktywnych (generowanych przez przepływ) właściwości tłumików. Stopniowe wzbudzenie sinusoidalne jest stosowane przy jednoczesnych wzbudzeniach z obu stron tłumika. Wzbudzenie jest tak zoptymalizowane, aby skrócić potrzebny czas bez narażania jakości pomiaru. Wykonywane są również pomiary szumu tła przepływu, spójności mikrofonu i spadku ciśnienia. Platforma ta opiera się na połączonym oprogramowaniu JAVA / NI i kartach akwizycji danych National Instruments, w celu zautomatyzowania pomiaru uwzględniającego różne aspekty teoretyczne i praktyczne.

Rozwiązanie do pomiaru wydajności akustycznej tłumika obejmuje standardowe komponenty:

 • Platforma pomiarowa SIDLAB.
 • Oprogramowanie do akwizycji SIDLAB.
 • System akwizycji danych SIDLAB.
 • Zestaw do pomiaru przepływu SIDLAB.
 • Czujniki akustyczne.
Zobacz więcej red-arrow

Platforma pomiarowa:

Jest to stanowisko testowe do pomiaru właściwości akustycznych tłumików do różnych zastosowań w układach wydechowych, wlotowych i HVAC. Oferujemy 3 standardowe średnice wewnętrzne 25, 50 i 100 mm. Inne rozmiary rur są dostępne na życzenie. Urządzenie może obsługiwać przepływ do 100 m/s temperaturę powietrza do 100 ° C. Może być dalej modyfikowany dla wyższych przepływów, wyższych temperatur i określonych gazów.

SIDLAB Acquisition Rig składa się z:

 • 2x rury pomiarowe podtrzymujące mikrofony.
 • 2x rury głośnikowe trzymające głośniki.
 • 2x tłumiki końcowe, po jednym na każdym końcu urządzenia, w celu zmniejszenia odbić i zwiększenia jakości pomiaru.
 • 4x podpory platofrmy, podpora stołu lub podpórka podłogi.
 • 6x uchwyty mikrofonowe przeznaczone dla mikrofonów ¼ cala.
 • 6x głośników o wysokiej mocy z metalową membraną.
 • 1x wzmacniacz dwukanałowy.
 • Dwa adaptery do połączeń z obiektami testowymi. Więcej adapterów w innych rozmiarach może być przygotowanych samodzielnie przez użytkownika.
 • Opcjonalnie: wentylator zapewniający przepływ, oraz falownik do zmiany prędkości wentylatora.

System akwizycji danych SIDLAB

System kawizycji danych danych od National Instruments (NI), pozwala przeprowadzić całą procedurę pomiarową. System posiada 8 wejść, 4 wyjścia i interfejsu USB do podłączenia z komputerem. System jest wyposażony w niezbędne okablowanie: do mikrofonów, wzmacniacza i głośników, wszystkie elementy spakowane w podręcznej walizce.

Użytkownik może również wykorzystać własny system gromadzenia danych National Instruments. Komponenty dostarczane z systemem gromadzenia danych SIDLAB to:

 • Ramka akwizycji danych (National Instruments) z interfejsem USB i wszystkimi niezbędnymi 8 wejściami ICP i 4 modułami wyjściowymi.
 • Niezbędne okablowanie.
 • Opcjonalnie: karty do sterowania wentylatorem i pomiaru przepływu masowego, temperatury gazu i spadku ciśnienia na tłumiku. Szczegóły są opisane w zestawie SIDLAB Acquisition Flow.

Zestaw SIDLAB Acquisition Flow

Aby ułatwić pomiar z przepływem, urządzenie jest wyposażone w dodatkowe czujniki, które są podłączone do tego samego systemu akziwzycji danych. Urządzenie jest podłączone do wentylatora w celu zapewnienia przepływu, a falownik służy do zmiany prędkości wentylatora. Prędkość wentylatora można kontrolować za pomocą oprogramowania SIDLAB Acquisition Software, a wszystkie odczyty czujnika są automatycznie wprowadzane do oprogramowania.

Pomiar wymaga również zmierzenie spadku ciśnienia na obiektach testowych i wykreślenie krzywej spadku ciśnienia przy różnych prędkościach. Można to zrobić zmieniając prędkość wentylatora i mierząc różnicę ciśnień między wlotem i wylotem badanego obiektu. Oprogramowanie pozwala również na wyliczenie strat tłumika.

Zestaw zawiera:

 • Czujnik pomiaru przepływu masy mierzący natężenie przepływu na wlocie urządzenia.
 • Czujnik pomiaru temperatury przepływu na wlocie urządzenia.
 • Czujnik pomiaru różnicy ciśnień mierzący spadek ciśnienia na badanym obiekcie.
 • Kontrolowaną prędkość wentylatora wytwarzającego przepływ do platformy, pozwalającą na osiągniecie różnych prędkości przepływu.
 • Niezbędne okablowanie
 • Czujniki akustyczne

Do wykonania pomiaru używane jest sześć mikrofonów, co pozwala na pokrycie szerokiego zakresu częstotliwości w zakresie płaskich fal rur pomiarowych. Dwie pozycje mikrofonów po każdej stronie tłumika służą do pokrycia niskich i wysokich częstotliwości. W zestawie użyte są specjalne mikrofony przeznaczone do pomiaru pól akustycznych w kanale: ¼ cala, aby zapewnić dobrą dokładność rozkładu fali za pomocą techniki dwumikrofonowej. Mikrofony są kalibrowane przy użyciu kalibratora akusycznego klasy 1.

Jeśli interesujący zakres częstotliwości jest raczej wąski, wystarczające jest użycie 4 mikrofonów do wykonania pomiaru. Jeśli istnieje potrzeba pomiaru poza zakresem fal płaskich, wówczas do pomiaru można użyć 10 mikrofonów.

Zestaw obejmuje:

 • 6 x mikrofony ¼ cala
 • 1x kalibrator akustyczny klasy 1 + adapter do mikrofonów ¼ cala
 • Niezbędne okablowanie
skontaktuj
się z nami