Systemy Pomiarowe – oferta

SIDLAB Acoustics HF

SIDLAB Acoustics HF

Ten nowy moduł modeluje propagację dźwięku w kanałach w zakresie wysokich częstotliwości za pomocą metody energetycznej. Trudno jest dokładnie określić, przy jakiej częstotliwości zaczyna się ten zakres, ale zakłada się, że zakres wysokich częstotliwości zaczyna się od dwukrotnej do trzykrotnej częstotliwości odcięcia pierwszego modu, w tym zakresie istnieje duża liczba modów i długość fali jest bardzo mała, tak że dźwięk jest propagowany jako promienie i nie ma sprzężenia między źródłem a układem, a moc akustyczna równa jest wartości w polu swobodnym. W tym zakresie można stosować metody oparte na mocy, co oznacza, że ​​każde źródło jest opisane przez jego moc, a każdy element kanału przez jego współczynnik transmisji.

Standardowa procedura polega na wykorzystaniu modeli obliczeniowych opartych na mocy. Te modele są często oparte na pomiarach. Wszystkie źródła są powiązane z mocą dźwięku opartą na standaryzowanym pomiarze. Zakłada się, że ta moc akustyczna rozprzestrzenia się przez system rur i zachowuje się jak pole pół-dyfuzyjne, a jak tradycyjnie zakłada się w obliczeniach HVAC, wpływ odbić na skrzyżowaniach, zagięciach i nagłej zmianie przekroju jest pomijany. Model ten jest podobny do klasycznych modeli stosowanych w symulacjach akustyki pomieszczeń.

W metodach energetycznych używany jest model źródło-ścieżka-odbiornik, patrz rysunek 1. W tym modelu źródłem jest urządzenie generujące dźwięk; ścieżka zawiera wszystko, co wpływa na dźwięk podczas przejścia od źródła do odbiornika, a odbiornik jest zazwyczaj miejscem, w którym odbiorca słyszy ten dźwięk. W lokalizacji odbiornika słyszana jest suma wszystkich dźwięków docierających do tego miejsca. W zależności od aplikacji może istnieć kilka źródeł dźwięku, a dźwięk z każdego źródła może docierać do odbiornika poprzez jedną lub kilka ścieżek. Niezależnie od liczby źródeł dźwięku i ścieżek, każda ścieżka jest analizowana indywidualnie; wtedy rozważana jest superpozycja wszystkich ścieżek. Ten model jest szeroko stosowany w aplikacjach HVAC.

SIDLAB Acoustics HF

Rysunek 1 – Model Źródło-Ścieżka-Odbiornik

Ścieżka jest analizowana przez dodanie i odjęcie wzmocnionej i osłabionej mocy do tej sumy ścieżki w każdym paśmie oktawowym lub tercjowym. Zwykle przyjmuje się, że odbicia są niewielkie i dlatego ich efekt jest pomijany. Co więcej, elementy wytwarzające odbicia w tył są uważane za tłumienie bez wpływu na elementy z nim związane.

SIDLAB Acoustics HF oblicza:

 • Parametr Instertion Loss w pasmach oktawowych (dB i dBA), dla dowolnej kombinacji wlotu / wylotu systemu.
 • Poziom ciśnienia akustycznego poza układem, promieniowane w polu swobodnym lub wewnątrz pomieszczeń.

Standardowe elementy z dwoma portami dla wysokich częstotliwości

 • Rura
 • Kanał
 • Dyfuzor
 • Dyfuzor prostokątny
 • Kanał wyłożony materiałem
 • Prostokątny kanał wyłożony materiałem
 • Elastyczny przewód wyłożony materiałem
 • Rozszerzenie przekroju
 • Zwężenie przekroju
 • Komora rozszerzająca
 • Otwór
 • Zakręt
 • Zagięcie prostokątne
 • Tłumik
 • Tłumik prostokątny
 • Tłumik zdefiniowany przez użytkownika
 • Tłumik z przegrodą

Standardowe elementy jednoportowe dla wysokich częstotliwości

 • Otwarty koniec
 • Wentylator
 • Dyfuzor
 • Dyfuzor prostokątny
 • Wlot zdefiniowany przez użytkownika

Standardowe węzły rozgałęziające dla wysokich częstotliwości

 • Skrzyżowanie
 • Skrzyżowanie prostokątne
 • Węzeł typu T
 • Prostokątny węzeł typu T
 • Gałąź boczna typu T
 • Gałąź boczna prostokątna typu T

Standardowe źródła dla wysokich częstotliwości

 • Moc dźwięku wentylatora
 • Zdefiniowana przez użytkownika moc dźwięku wlotowego
skontaktuj
się z nami