Systemy Pomiarowe – oferta

SIDLAB Acoustics

SIDLAB Acoustics

Moduł ten modeluje generowanie i propagację dźwięków o niskiej częstotliwości w złożonych układach kanałów. Zakres częstotliwości jest ograniczony do zakresu fali płaskiej. Opiera się on na liniowej teorii akustycznej i wszystkie elementy, np. złożony tłumik, są zredukowane do elementów dwuportowych, podczas gdy zakończenia i źródła są reprezentowane jako elementy jednoportowe. Szereg standardowych elementów reprezentujących wspólne elementy kanałów i rur oraz podstawowe typy tłumików są dostępne jako elementy konstrukcyjne, z których można stworzyć układ. Wszystkie modele elementów standardowych są walidowane i oparte na najlepszych i najnowszych modelach opublikowanych w literaturze. Użytkownicy mają możliwość dodawania własnych elementów jako elementów zdefiniowanych przez użytkownika.

SIDLAB Acoustics oblicza:

 • Parametr Transmission Loss (TL) oraz Insertion Loss (IL) w dB
 • Redukcja hałasu w dB, prezentowana wąskopasmowo, w pasmach oktawach lub tercjowych
 • Częstotliwości rezonansowe systemu
 • Elementy macierzy transferu i rozpraszania dla każdego elementu i dla całego układu.
 • Skuteczne wartości ciśnienia akustycznego RMS i faza w każdym węźle układu. (Pa lub dB, prezentowane wąskopasmowo, w pasmach oktawach lub tercjowych).
 • Transfer mocy akustycznej do i z układu w każdym węźle. (W lub dB, prezentowany wąskopasmowo, w pasmach oktawach lub tercjowych).
 • Skuteczne wartości ciśnienia akustycznego RMS poza układem w określonej pozycji odbiornika. (Pa lub dB, prezentowane wąskopasmowo, w pasmach oktawach lub tercjowych).
 • Funkcja przejścia między dowolnymi dwoma węzłami w układzie.

Możliwości modułu SIDLAB Acoustics

 • Praca z różnymi systemami jednostek, aby zdefiniować wymiary sieci: m, mm i cale.
 • Zapis różnych wersji projektu w tym samym projekcie.
 • Możliwość zastosowania płynnego medium, które może być gazem doskonałym lub cieczą. Dostępna edytowalna biblioteka płynów.
 • Menedżer elementów: Dodawanie nowych elementów, usuwanie elementów i modyfikacja ich listy właściwości.
 • Możliwość rysowanie układu 2D lub 3D za pomocą różnych narzędzi do rysowania i edycji.
 • Rysowanie układu w 3D nie ma wpływu na obliczenia. Układy 3D służą wyłącznie do wizualizacji.
 • Kilka wygodnych sposobów manipulowania wynikami i eksportowania ich w różnych formatach.

Specjalne obliczenia SIDLAB Acoustics

 • Analiza rzędów silnika, a prędkość obrotowa silnika: wektor częstotliwości jest obliczany automatycznie. Dodatkowo potrzebne dane wejściowe to przepływ wlotowy i temperatura przy każdym prędkości obrotowej.
 • Optymalizacja wydajności systemu (TL – IL – emitowane ciśnienie) dla zakresu częstotliwości przy użyciu dowolnej liczby zmiennych. Można uwzględnić dopuszczalny spadek ciśnienia jako ograniczenie.
 • Parametryzacja: możliwość wybrania pojedynczego parametru w układzie, przeprowadzenia analizy parametrycznej, zmieniając wartość tego parametru w określonym zakresie z określonym krokiem. Wyniki są wyświetlane dla wszystkich wartości parametru jednocześnie.

Standardowe elementy dwuportowe

 • Rura (Twarda ściana, może być wypełniona porowatym materiałem)
 • Kanał (prostokątny przekrój)
 • Dyfuzor, okrągły i prostokątny
 • Rezonator o długości 1/4 fali (może być wypełniony materiałem porowatym)
 • Rezonator Helmholtza
 • Katalizator (zmniejszenie zawartości szkodliwych gazów spalinowych)
 • Filtr cząstek stałych (DPF zmniejsza szkodliwą emisję cząstek sadzy z silników Diesla)
 • Kanał pokryty materiałem
 • Nagłe rozszerzenie i zwężenie przekroju
 • Komora rozprężna (koncentryczny przedłużony wlot i wylot).
 • Otwór
 • Element skupiony
 • Perforacja (element impedancji skupionej)
 • Gięcie, okrągłe i prostokątne
 • Końcówki wlotowe i wylotowe
 • Macierz przejścia zdefiniowana przez użytkownika jako funkcja częstotliwości

Standardowe elementy jednoportowe

 • Otwarty koniec
 • Stała impedancja
 • Zakończenie bezechowe
 • Impedancja silnika IC
 • Zdefiniowana przez użytkownika impedancja zależna od częstotliwości

Źródła standardowe

 • Stałe źródło ciśnienia
 • Moc źródła silnika IC
 • Zdefiniowane przez użytkownika źródło ciśnienia zależne od częstotliwości

Standardowe elementy wieloportowe

 • Perforowany czteroportowy
 • Perforowany sześcioportowy
 • Perforowany ośmioportowy
skontaktuj
się z nami