Systemy Pomiarowe – oferta

SIDLAB flow

SIDLAB flow

Ten moduł to dodatek do SIDLAB Acoustics. Jest to bardzo szybkie narzędzie 1D do obliczania spadku ciśnienia wprowadzanego przez zaprojektowany system tłumika. Oblicza rozkład przepływu i spadek ciśnienia w układzie za pomocą techniki dwuportowej i podaje wyniki do obliczeń akustycznych w module SIDLAB Acoustics. Charakterystyka akustyczna niektórych elementów, takich jak perforacje, jest bardzo zależna od natężenia przepływu wewnątrz elementu. SIDLAB Flow korzysta z tych samych układów, które zostały zaprojektowane w module SIDLAB Acoustics.

Zobacz więcej red-arrow

SIDLAB Flow oblicza:

 • Rozkład przepływu: ile przepływu w kg / s przechodzi przez każdy element.
 • Spadek ciśnienia na każdym elemencie układu dla danego przepływu masy wlotowej.
 • Przepływ w postaci liczby Macha w każdym elemencie.
 • Przepływ – krzywa spadku ciśnienia dla systemu.

Przepływ można wprowadzić do sieci na dwa sposoby:

 • Wymagane źródło przepływu na jednym wlocie układu. Przepływ wlotowy można zdefiniować jako:
  • Przepływ masowy w kg/s
  • Prędkość przepływu w m/s
  • Przepływowa liczba Macha
 • Kilka zewnętrznych źródeł ciśnienia statycznego podłączonych do różnych wlotów / wylotów w układzie.
skontaktuj
się z nami