Systemy Pomiarowe – oferta

Oprogramowanie

Pozostałe produkty:

System SoundCheck

System SoundCheck

Oprogramowanie SoundCheck jest głównym elementem systemu pomiarowego SoundCheck. Ma za zadanie generowanie sygnałów testowych, wykonywanie pomiarów i wyświetlanie wyników zgodnie z konfiguracją użytkownika.

System ten jest niezwykle wydajny i elastyczny. Składa się z 3 części:

 • Sekwencje testowe – sposób konfiguracji testów ustalany przez operatora
 • Wirtualne mierniki – oprogramowanie odwzorujące standardowy sprzęt do pomiarów akustycznych
 • Analiza danych – analiza wyników pomiarów

Sekwencje testowe

Pomiary w SoundCheck są opracowane i zapisywane jako zautomatyzowane sekwencje testowe – seria instrukcji lub poszczególnych kroków definiują parametry testu i określają sposób prezentacji (np., wyzwolenie pomiaru, akwizycja, analiza i wyświetlanie wyników). Dzięki temu tworzenie modyfikowanie testów jest szybkie i proste a jednocześnie oferuje nieograniczoną elastyczność pomiarów.

Testy tworzone są przy użyciu obszernej biblioteki wstępnie zdefiniowanych kroków za pomocą prostego „edytora sekwencji” gdzie nie wymagane jest programowanie w trybie tekstowym. Poszczególne kroki zdefiniowane przez użytkownika można dodać do biblioteki a stworzony kod w LabView zintegrować z daną sekwencją i w ten sposób poszerzyć jej możliwości. Tworzone sekwencje mogą być najprostsze i składać się z trzech kroków: np. odtworzenie sygnału testowego, akwizycja danych i wyświetlenie wyników. Oprogramowanie umożliwia również tworzenie zaawansowanych sekwencji posiadający po kilkaset kroków uwzgledniających kalibrację, pętle logiczne i obliczenia aby wykonać pomiary zgodnie z określonym standardem.

W pełni edytowalne sekwencje zapewniają możliwości pomiarowe do podstawowych testów we wszystkich obszarach zastosowań. Producent oferuje również rozbudowę systemu poprzez zakup kompleksowych gotowych sekwencji zgodnych z określonymi standardami (np. TIA i EN-50332).

Sekwencje testów można w prosty sposób udostępniać pomiędzy osobnymi systemami SoundCheck, upraszczając w ten sposób współpracę pomiędzy inżynierami, ośrodkami czy obiektami partnerskimi.

Zobacz więcej red-arrow

Wirtualne mierniki

SoundCheck zawiera wirtualny analizator czasu rzeczywistego, multimetr, generator sygnału, analizator widma i oscyloskop. Oferują one te same funkcje w oprogramowaniu, co ich konwencjonalne odpowiedniki sprzętowe. Mogą być używane jako samodzielne instrumenty, jak również włączone do sekwencji testowych, a ich dane mogą być rejestrowane w czasie rzeczywistym i zapisywane do późniejszej analizy. Te wirtualne instrumenty eliminują potrzebę zakupu dodatkowego sprzętu i zapewniają, że całe oprzyrządowanie to laptop z oprogramowaniem.

Manualny generator sygnału

 • Sinus
 • Szum różowy i biały z zakresem częstotliwości zdefiniowanym przez użytkownika
 • Pliki wave z sygnałem RMS i kalibracją wartości szczytowej
 • Korekcja za pomocą pomiarów kalibracyjnych lub dowolnej krzywej zdefiniowanej przez użytkownika
 • Opcjonalne pokrętło USB dla sterowania częstotliwością i poziomem generatora sygnału

Multimetr

 • Poziomy średnie, maksymalne, minimalne (RMS i szczytowe) ze wskaźnikiem przeciążenia
 • Liniowy i wykładniczy czas uśredniania (Fast, Slow i zdefiniowany przez użytkownika)
 • Krzywe wagowe A, B, C i zdefiniowane przez użytkownika. Możliwe do wybrania wartości Max / Min przy wskazaniu Pass / Fail

Analizator czasu rzeczywistego

 • Filtry 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 oktawowe z prawdziwymi cyfrowymi filtrami rekurencyjnymi
 • Poziom średni, maksymalny, minimalny ze wskaźnikami przeciążenia
 • Filtry wagowe A, B i C oraz zdefiniowane przez użytkownika
 • Zgodny z ANSI S1.11 i IEC 1260 liniowy i wykładniczy czas uśredniania (Fast, Slow i zdefiniowany przez użytkownika)

Oscyloskop

 • Wyzwalanie
 • Kursor delta
 • Możliwość wyboru zoomu graficznego
 • Widok widma przebiegu prądu

Analizator widma

 • FFT z dowolną liczbą linii widmowych (ograniczona tylko prędkością komputera i pamięcią)
 • Okna czasowe: Hanning, Hamming, Blackman-Harris, Exact Blackman, Blackman, Flat top, 4 Term Blackman-Harris i 7 term Blackman-Harris
 • Wyzwalanie
 • Dwie metody uśredniania
 • Poziom średni, maksymalny, minimalny ze wskaźnikami przeciążenia i czasu rzeczywistego
 • Dostępny czas uśredniania (liniowy i wykładniczy)
 • Stałe wagowe A, B, C i wagi zdefiniowane przez użytkownika
 • Pojedynczy ton
 • Kursor delta i harmoniczny z odczytem THD
 • Możliwość wyboru zoomu graficznego
 • Widok ostatniego przebiegu bieżącego widma

Analiza danych

SoundCheck oferuje bogate możliwości analizy danych pomiarowych zmierzonych lub wczytanych. Szeroka gama funkcji jest dostępna bezpośrednio w programie, unikając konieczności używania rozwiązania firm trzecich. SoundCheck ma możliwość analizy danych, wykreślania wykresów i raportowania wszystkich wyników testów. Jego możliwości obejmują od prostych funkcji arytmetycznych do analizy przebiegów, statystyk, trybu wsadowego i przebiegów czasowo-częstotliwościowej. Oprogramowanie ma możliwość analizy danych importowanych z innych systemów testowych w formacie CSV.

Opcje analizy danych obejmują:

Analiza w dziedzina czasu

 • Odpowiedź impulsowa
 • Automatyczna korelacja
 • Korelacja krzyżowa
 • Koperta czasu
 • Wykrywanie luźnych elementów
 • Automatyczna kompensacja opóźnienia

Analiza w dziedzinie częstotliwości

 • FFT i DFT (dowolny rozmiar)
 • Okna czasowe: Hann, Blackman-Harris i Flat Top
 • Automatyczne widmo i widmo krzyżowe
 • Skalowanie widmowe: RMS lub gęstość mocy
 • Częstotliwość i odpowiedź fazowa, w tym harmoniczne
 • Dwie metody uśredniania
 • Odpowiedź względna lub bezwzględna
 • Koherentne i niekoherentne
 • Spójność i brak spójności
 • Stosunek sygnału do szumu
 • Niepewność pomiarowa
 • Impedancja

Algorytmy

 • RMS szerokopasmowy do pomiaru niefiltrowanego poziomu sygnału AC lub DC
 • Średnie widmo FFT
 • Time Selective Response (metoda „Farina”) do pomiaru odpowiedzi pola swobodnego i impulsowego harmonicznych podstawowych AND. Obejmuje to czasowy rozplot i wybór okien czasowych.
 • Heterodyna do pomiaru częstotliwości i odpowiedzi fazowej z optymalną dokładnością
 • Algorytm HarmonicTrak ™ śledzi poziom i fazę wybranych przez użytkownika harmonicznych, w tym harmonicznych podrzędnych lub produktów intermodulacyjnych; brak ograniczenia liczby harmonicznych
 • Wykrywanie luźnych elementów
 • Multitone
 • Widmo RTA i pasmo przenoszenia
 • Funkcja przejścia między dwoma dowolnymi kanałami

Zniekształcenia:

 • THD, Rub & Buzz
 • Znormalizowane zniekształcenia THD i Rub & Buzz (wartość harmonicznych porównywana do częstotliwości podstawowej analizowanego sygnału)
 • Perceptual Rub & Buzz w telefonach w oparciu o analizy psychoakustyczne
 • THD + Noise
 • Intermodulacja
 • Zniekształcenia niekoherentne

SoundCheck, zaprojektowany przez inżynierów elektroakustycznych, oferuje wiele potężnych algorytmów pomiarowych zaprojektowanych w celu zminimalizowania czasu testowania i zapewnienia dokładnych wyników oraz łatwych do zaprogramowania ustawień testowych. Obejmują one:

 • Przemiatanie sinusem STWEEP
 • Algorytm Harmonictrak do pomiaru zniekształceń
 • Pomiary CLEAR Perceptual Rub & Buzz
 • Analizy przebiegu widma

Pakiety oprogramowania

Modułowy charakter Soundcheck umożliwia dostosowanie możliwości oprogramowania i jego ceny. Zazwyczaj wybierany jest jeden z następujących pakietów podstawowych, a dodatkowe moduły są dodawane w razie potrzeby.

Soundcheck Basic (symbol #1000)
Niskobudżetowy pakiet stosowany na liniach produkcyjnych. SoundCheck Basic wykonuje proste pomiary sinusoidalne, takie jak charakterystyka częstotliwościowa, czułość i zniekształcenia harmoniczne. Nie zawiera edytora sekwencji, więc do wygenerowania sekwencji testowych wymagany jest dodatkowy system z wyższym pakietem lub należy dodać moduł edytora sekwencji.

SoundCheck Plus (symbol #1102)
SoundCheck Plus jest najczęstszym wyborem dla klientów dokonujących pomiarów prostych przetworników. Oprócz modułów SoundCheck Basic pakiet Plus zawiera edytor Sequence Editor oraz moduły instrumentów wirtualnych Signal Generator, Multimeter i Scope-FFT.

SoundCheck Advanced (symbol #1103)
SoundCheck Advanced to potężne narzędzie do testów R&D z dodatkowymi modułami, w tym wirtualnym instrumentem analizatora czasu rzeczywistego, Time Selective Response, Polar Plot i edytorem równań, a także wszystkimi elementami pakietu Plus. Pakiet stworzony dla klientów chcących zmierzyć parametry Thiele-Smalla.

SoundCheck Complete (symbol #1111)
SoundCheck Complete tonajbardziej wszechstronny zestaw dostępnych narzędzi do testowania dźwięku. Zawiera prawie wszystkie dostępne moduły SoundCheck zawierające wszystkie elementy: od pakietu zaawansowanego plus dodatkowe analizy, takie jak zniekształcenia IM, Transfer Functions i Rub & Buzz. Zawiera również zaawansowane opcje obróbki danych Zwicker Loudness i Waveform Filter.

SoundCheck ONE (zawiera AmpConnect: p symbol #1006; zawiera AudioConnect: part #1007)

SoundCheck ONE to prosta, niedroga wersja oprogramowania SoundCheck, przeznaczona do testowania głośników, mikrofonów i słuchawek. SoundCheck ONE jest zaprojektowany tak, aby płynnie współpracować ze sprzętem AmpConnect lub AudioConnect, jest szybki w konfiguracji i obsłudze. Testy są tworzone z szeregu podstawowych szablonów, w ramach których dostosowywane są takie ustawienia, jak zakres i poziom sygnału wyjściowego, limity i preferencje wyświetlania. Te niestandardowe sekwencje można zapisać dla każdego testowanego produktu.

skontaktuj
się z nami