Aktualności

Miernik Nor145 z Zatwierdzeniem Typu Głównego Urzędu Miar!

5.01.2021

Nor145 to zaawansowany miernik poziomu dźwięku z najwyższej półki. Łatwy w użyciu dzięki dużemu kolorowemu ekranowi dotykowemu i intuicyjnym menu teraz z polskim zatwierdzeniem typu!

Decyzją Nr L4/2020 Prezesa Głównego Urzędu miar stwierdzono, iż prawna kontrola miernika poziomu dźwięku Nor145, wykonana przez PTB Niemcy, zapewnia jednolitość miar i dokładność pomiarów w stopniu co najmniej odpowiadającym przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku. Tym samym uznano za równoważny zatwierdzeniu typu certyfikat badania typu wydany przez PTB Niemcy dla miernika o oznaczeniu fabrycznym Nor145.

Wykazanie iż typ przyrządu pomiarowego spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach potwierdza, iż miernik poziomu dźwięku Nor145 to najlepszy obecnie analizator na rynku Polskim.

Dowiedz się więcej o mierniku Nor145.

 

Miernik Nor145 z Zatwierdzeniem Typu Głównego Urzędu Miar!
skontaktuj
się z nami