Systemy Pomiarowe – oferta

NorReview Nor1026

Oprogramowanie NorReview służy do przetwarzania i prezentacji danych pomiarowych z mierników Norsonic. Każdy projekt może zawierać zarówno surowe jak i przetworzone dane z pomiarów akustycznych, a także dane meteorologiczne, nagrania dźwięku, notatki głosowe, raporty w formacie Word oraz Excel, zdjęcia czy też pliki pdf. W programie można szybko wygenerować pojedynczy raport, a także kompleksowe sprawozdanie z projektu.

Właściwości:

 • Elastyczny i wszechstronny interfejs
 • Ocena hałasu przemysłowego
 • Ocena hałasu drogowego i kolejowego
 • Ocena hałasu w budynkach mieszkalnych
 • Bezpośredni import plików pomiarowych z mierników Norsonic
 • Wyświetlanie częstotliwości, przebiegów czasowych oraz FFT danych pomiarowych
 • Możliwość umieszczania i edytowania markerów w celu rozpoznawania źródeł hałasu
 • Odtwarzanie nagrań dźwiękowych
 • Obliczenia służące do oceny hałasu zgodne z krajowymi standardami
 • Możliwość wyświetlania przebiegów czasowych dla wybranych parametrów
 • Możliwość generowania raportów zdefiniowanych przez użytkownika
 • Obsługa danych meteorologicznych
 • W połączeniu z oprogramowaniem NorMonit możliwość wyświetlania danych pomiarowych w trybie online
 • Możliwość generowania raportów na podstawie szablonów MS Excel
 • Kompatybilność z systemem operacyjnym Windows 8
 • Zaawansowane wykresy 3D oraz spektrogramy
skontaktuj
się z nami