Systemy Pomiarowe – oferta

Pomiar akustyki budowlanej

Pomiar akustyki budowlanej ma na celu przede wszystkim wyznaczenie jednoliczbowego, ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw, który mówi o faktycznej izolacyjności przegrody.

Charakterystyka pomiarów akustyki

Pomiar izloacyjności akustycznej pozwala również na wyznaczenie:

• związanych z nim widmowych wskaźników adaptacyjnych C i Ctr.- RA1 i RA2,
• pełnej charakterystyki izolacyjności badanej przegrody dla każdej z częstotliwości.
Oferowane przez nas systemy wielokanałowe umożliwią zgodność z normami dotyczącymi pomiarów terenowych: 
• PN-EN ISO 16283-1:2014 – pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i elementów budowlanych
• Wycofaną normą ISO-140/4.

A także zgodnie z normami dotyczącymi pomiarów w warunkach laboratoryjnych:

• PN-EN ISO 10140-2:2011 – pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych,
• Wycofaną normą ISO-140/3.

skontaktuj
się z nami