Systemy Pomiarowe – oferta

Pomiary akustyki budowlanej i źródła dźwięku

Pomiar akustyki budowlanej ma na celu wyznaczenie przede wszystkim jednoliczbowego, ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw mówiącego o faktycznej izolacyjności przegrody. Pozwala również na wyznaczenie związanych z nim widmowych wskaźników adaptacyjnych C i Ctr.- RA1 i RA2, oraz wyznaczenia pełnej charakterystyki izolacyjności badanej przegrody dla każdej z częstotliwości.

Oferowane przez nas systemy wielokanałowe oraz mierniki poziomu dźwięku umożliwią pomiary zgodne z normami dotyczącymi pomiarów terenowych: 

  • PN-EN ISO 16283-1:2014 – Akustyka — Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

Oraz starą wersją normy: ISO-140/4.

A także zgodnie z normami dotyczącymi pomiarów w warunkach laboratoryjnych:

  • PN-EN ISO 10140-2:2011 – Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych.

Oraz starą wersją normy: ISO-140/3

Zapraszamy do zapoznania się również z naszą ofertą mierników poziomu dźwięku wykorzystywanych w akustyce budowlanej. Oferowane przez nas urządzenia zapewniają najwyższą precyzję pomiarów izolacyjności akustycznej w sposób automatyczny i intuicyjny. Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi elementami naszego bogatego asortymentu pomiarowego i oprogramowania.

skontaktuj
się z nami