Systemy Pomiarowe – oferta

Pomiary akustyki budowlanej

Mierniki poziomu dźwięku

Pomiar akustyki budowlanej ma na celu wyznaczenie przede wszystkim jednoliczbowego, ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw mówiącym o faktycznej izolacyjności przegrody także związanych z nim widmowych wskaźników adaptacyjnych C i Ctr.- RA1 i RA2, oraz wyznaczenia pełnej charakterystyki izolacyjności badanej przegrody dla każdej z częstotliwości.

Oferowane przez nas systemy wielokanałowe oraz mierniki poziomu dźwięku umożliwią pomiary:

Zgodne z normami dotyczącymi pomiarów terenowych: 

• PN-EN ISO 16283-1:2014 – Akustyka — Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych

Oraz starej wersji normy: ISO-140/4.

Zgodnie z normami dotyczącymi pomiarów w warunkach laboratoryjnych:

• PN-EN ISO 10140-2:2011 – Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych

Oraz starej wersji normy: ISO-140/3

Zapraszamy do skorzystania z oferty mierników poziomu dźwięku. Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółową ofertą stacji monitoringu hałasu, które pozwalają na długoterminowe pomiary akustyczne.

 

skontaktuj
się z nami