Systemy Pomiarowe – oferta

Mapowanie dźwięku

System I-Track

System I-Track

System I-Track jest narzędziem do szybkiego, łatwego i dokładnego mapowania dźwięku. Mapy tworzone są w sposób automatyczny poprzez połączenie w czasie rzeczywistym danych pomiarowych z sondy natężeniowej MEZZO wraz z danymi o pozycji dostarczanymi poprzez urządzenie śledzące w oparciu o obraz z kamery. W rezultacie powstaje w kilka minut wysokiej rozdzielczości mapa rozkładu dźwięku wraz z automatycznym obliczeniami mocy akustycznej!

System I-Track jest kompletnym systemem pomiarowym do obrazowania dźwiękowego wykorzystywanym w warunkach laboratoryjnych jak i w terenie. Jego kompaktowe wymiary umożliwiają łatwe przenoszenie i ustawienie pomiaru.

System I-Track jest niezastąpiony w pomiarach akustycznych w wielu dziedzinach: na liniach produkcyjnych, dla konsultantów akustycznych i przy pomiarach laboratoryjnych.

System I-Track wykorzystuje optyczny system śledzenia aby precyzyjnie lokalizować sondę natężeniową w terenie. Podczas skanowania powierzchni pomiarowej pozycja sondy jest śledzona dla każdego interwału akustycznego 10 razy na sekundę.

Każdy punkt pomiarowy jest rejestrowany na obrazie w czasie rzeczywistym tworząc mapę dźwięku na ekranie podczas skanowania powierzchni pomiarowej.

Powstałe zdjęcia nie tylko świetnie wyglądają ale charakteryzują się również wysoką dokładnością. Poziomy natężenia dźwięku i ciśnienia oraz współczynnik PI (PI index) mogą być wykreślane dla każdego pasma częstotliwości, jak również dla poziomu całkowitego. Widmo pokazuje uśrednianie przestrzenne ciśnienia akustycznego, natężenie, współczynnik PI, źródła zewnętrzne jak i moc akustyczną.

System I-Track posiada własne filtry kompensacji rozbieżności fazowej mikrofonów, filtry cyfrowe klasy 0 i przetwarzanie 64bitowe oferują najwyższy poziom precyzji.

System I-Track oferuje wysokiej jakości system obrazowania dźwięku w czasie rzeczywistym w bezkonkurencyjnej cenie.

Zobacz więcej System I-Track
skontaktuj
się z nami