Systemy Pomiarowe – oferta

Zestawy mikrofonowe SysCheck2

Zapewnienie wiarygodnych i spójnych danych w każdej konfiguracji pomiarowej może być wyzwaniem. Inżynierowie ds. testów i produkcji muszą minimalizować czas testowania i ryzyko błędów, przy jednoczesnym zachowaniu dokładności danych pomiarowych. Dlatego firma GRAS wprowadziła mikrofony z funkcją SysCheck2, które umożliwiają samodzielną, zdalnie sterowaną, szybką i precyzyjną weryfikację całego łańcucha pomiarowego (mikrofonu, wzmocnienia i integralności okablowania). GRAS oferuje obecnie dwa zestawy mikrofonów wyposażonych w SysCheck2: GRAS 246AE do ogólnych zastosowań i GRAS 246AO znajdujący zastosowanie w audiologii.

Oba zestawy mikrofonowe ½ʺ to ulepszone wersje standardowych mikrofonów GRAS 46AE i GRAS 46AO – z dodaną funkcjonalnością SysCheck2. Weryfikacja mikrofonu z funkcją SysCheck2 podłączonego do modułu zasilania ICP z obsługą elektronicznego arkusza danych przetwornika (TEDS) i oprogramowaniem pomiarowym odbywa się za pomocą jednego kliknięcia.

GRAS 246AE i GRAS 246AO mogą być używane z wieloma systemami pomiarowymi i oferują bezproblemową obsługę plug-and-play dzięki akwizycji danych APx firmy Audio Precision i oprogramowaniu Siemens Simcenter Testlab. Oba zestawy mikrofonów dostarczają również na żądanie dane środowiskowe: temperaturę, ciśnienie barometryczne i wilgotność.

Czym jest TEDS

TEDS – Transducer Electronic Data Sheet

TEDS to mikroczip wbudowany w mikrofonach pomiarowych, który posiada zapisaną informację o czułości i numerze seryjnym czujnika. Każdy mikrofon posiada indywidualny numer seryjny jak i czułość – określaną przez producenta mikrofonu podczas kalibracji fabrycznej. Technologia TEDS umożliwia użytkownikom mikrofonów pomiarowych odczytanie czułości mikrofonu bez konieczności podawania sygnału do czujnika.  

Walidacja przy użyciu TEDS ma swoje zalety – pozwala na szybkie sprawdzenie mikrofonu pomiarowego. TEDS nie wykrywa jednak ewentualnych uszkodzeń powstałych w mikrofonie lub w torze pomiarowym. Ponadto, użycie TEDS nie pozwala na określenie rzeczywistej czułości mikrofonu, którą użytkownik do tej pory był w stanie określić jedynie przy użyciu standardowego kalibratora akustycznego.

Co to jest SysCheck2

SysCheck2 to nowa opatentowana przez GRAS technologia, dzięki której nowoczesne mikrofony pomiarowe są wyposażone we wbudowany, wysoce precyzyjny mikroprocesor zdolny do generowania sygnału referencyjnego o częstotliwości 250Hz. Sygnał ten przesyłany jest bezpośrednio na membranę mikrofonową. Rejestracja tego testu pozwala na porównanie go z referencyjną wartością czułości.

Rozwiązanie to umożliwia zdalną weryfikację całego łańcucha pomiarowego. Jest to narzędzie, które pozwala inżynierom na zdalne sprawdzanie stanu mikrofonów i integralność okablowania oraz wykrywanie ewentualnych defektów. Znajduje to szczególne zastosowanie w przypadku detekcji usterek mikrofonu czy toru pomiarowego w zmiennych warunkach środowiskowych. Ponadto, funkcjonalność SysCheck2, w które wyposażone są inteligentne mikrofony środowiskowe, posiadają możliwość pomiaru warunków środowiskowych gdyż wyposażone są w czujnik ciśnienia, temperatury oraz wilgotności.

W przeciwieństwie do technologii TEDS, SysCheck2 umożliwia zarejestrowanie zmian w czułości mikrofonu pomiarowego. Procedura kalibracji SysCheck2 wykonywana jest w sposób automatyczny. Rejestracja danych wymaga odpowiedniego interfejsu, np. dedykowanych zasilaczy mikrofonowych GRAS wyposażonych w obsługę SysCheck2.

Główne cechy wbudowanej autoweryfikacji:

  • Kompleksowa weryfikacja łańcucha pomiarowego bez konieczności stosowania zewnętrznego kalibratora lub jakiejkolwiek fizycznej interwencji użytkownika
  • Monitorowanie danych środowiskowych, w tym temperatury, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności w miejscu użytkowania.
  • Łatwa wizualna ocena stanu i/lub lokalizacji mikrofonu za pomocą diod LED RGB na korpusie przedwzmacniacza mikrofonu.

 

skontaktuj
się z nami