Systemy Pomiarowe – oferta

Kalibratory i zasilacze

Urządzenia akustyczne

Mikrofony pomiarowe wymagają kondycjonowania sygnału. W przypadku mikrofonów zewnętrznie spolaryzowanych należy użyć zasilacza mikrofonowego, który dostarczy napięcie polaryzacji 200V. W przypadku mikrofonów wstępnie spolaryzowanych potrzebny jest zasilacz prądu stałego zapewniający 4mA.

Każdy pomiar akustyczny wymaga aby przed jego rozpoczęciem zweryfikować połączenie toru pomiarowego oraz czułość mikrofonu. Kalibrator akustyczny generuje sygnał o stałym poziom ciśnienia akustycznego, przeważnie 114 dB oraz częstotliwości 1 kHz.

skontaktuj
się z nami