Systemy Pomiarowe – oferta

Systemy pomiarowe do mocy akustycznej, STIPA i inne

System AVEC ROSSA do pomiarów pochłaniania dźwięku przez nawierzchnię

ROSSA (Road Surface Sound Absorption) to kompletne narzędzie do pomiaru pochłaniania dźwięku nawierzchni. Głównym elementem systemu jest tuba impedancyjna wyposażona w dwa mikrofony ciśnieniowe 1/4″ GRAS, przeznaczona na umieszczenie próbki testowej. Zarówno oprogramowanie, jak i osprzętowanie oparte są na najnowszej normie ISO 13472-2: Acoustics – Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ – Part 2: Spot method for reflective surfaces.


Ochrona przed hałasem drogowym polega nie tylko na próbie minimalizacji hałasu pochodzącego od silników samochodowych i układów wydechowych mierzonego za pomocą mierników poziomów dźwięku, ale obejmuje także poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań w zakresie redukcji wpływu kół pojazdu i rodzaju powierzchni jezdni na hałas uliczny.

Interakcja kół i nawierzchni drogowej generuje hałas, niejednokrotnie przekraczający poziomy otrzymywane dla silników, których proces optymalizacji pod kątem akustyki już przebiega. Hałas tarcia opon o powierzchnię zależy zarówno od kół: ich kształtu, materiału i prędkości obrotu, jak i od rodzaju nawierzchni: struktury warstwowej oraz porowatości.

Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku przez nawierzchnię

Charakterystycznym parametrem akustycznym pozwalającym ocenić nawierzchnie drogowe jest współczynnik pochłaniania dźwięku. Na jego podstawie można ocenić udział dróg w ogólnym hałasie drogowym, a droga o powierzchni akustycznej może stanowić alternatywę dla ekranów akustycznych. Warto bezpośrednio ograniczać hałas źródła, zamiast wydawać środki i materiały na późniejszą, niekoniecznie skuteczną ochronę akustyczną.  

Trwający proces rozwoju cichych nawierzchni drogowych, takich jak asfalt akustyczny o wysokiej porowatości wymaga niezawodnego systemu osprzętowania i oprogramowania. Najlepszym wyborem jest system AVEC ROSSA.

ELEMENTY SYSTEMU

Zestaw składa się z:

 • aluminiowej tuby impedancyjnej
 • dwóch mikrofonów pola ciśnieniowego 1/4″ GRAS
 • oprogramowania ROSSA
 • kalibratora poziomu dźwięku GRAS 42AG 
 • system głośników i okablowanie zasilanie przez USB
 • system akwizycji danych NI (USB, 4 kanały)
 • wytrzymały laptop z zainstalowanym oprogramowaniem ROSSA
 • instrukcja obsługi
 • walizka na system

Opcjonalne akcesoria:

 • Pilot UBS do łatwej kontroli oprogramowania
 • Moduł GPS do łatwej rejestracji miejsca pomiaru

Istnieje możliwość niezależnego zamówienia hardware oraz software.

OPROGRAMOWANIE

Cechy oprogramowania ROSSA:

 • Wygoda użytkowania dzięki intuicyjnemu interfejsowi
 • Zoptymalizowany interfejs dla pomiaru wielu fragmentów dróg
 • Akwizycja danych, analiza i generowanie raportów przeprowadzane za pomocą jednego oprogramowania
 • Modyfikowalne ustawienia
 • Minimalizacja czasu pomiaru
 • Analiza wyników pomiarów według standardu ISO
 • Bezproblemowa, automatyzowana kalibracja ze wskazówkami dla użytkownika
 • Natychmiastowa walidacja przebiegu i kalibracji
 • Zautomatyzowana estymacja niepewności pomiaru
 • Automatyzacja generowania raportów
 • Automatyczne generowanie nazw plików podczas pomiarów
 • Eksport do wykresów i wyników pomiarów do wielu formatów
 • Obsługa oprogramowania za pomocą pilota USB
 • Stała licencja, która nie wygasa
skontaktuj
się z nami