Systemy Pomiarowe – oferta

Hałaśliwość nawierzchni drogowych

Pozostałe produkty:

System AVEC ROSSA do pomiarów pochłaniania dźwięku przez nawierzchnię

System do pomiarów pochłaniania dźwięku przez nawierzchnię

ROSSA (Road Surface Sound Absorption) to kompletne narzędzie do pomiaru pochłaniania dźwięku nawierzchni. Głównym elementem systemu jest tuba impedancyjna wyposażona w dwa mikrofony ciśnieniowe 1/4″ GRAS, przeznaczona na umieszczenie próbki testowej. Zarówno oprogramowanie, jak i osprzętowanie oparte są na najnowszej normie ISO 13472-2: Acoustics – Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ – Part 2: Spot method for reflective surfaces.

ELEMENTY SYSTEMU

Zestaw składa się z:

 • aluminiowej tuby impedancyjnej
 • dwóch mikrofonów pola ciśnieniowego 1/4″ GRAS
 • oprogramowania ROSSA
 • kalibratora poziomu dźwięku GRAS 42AG 
 • system głośników i okablowanie zasilanie przez USB
 • system akwizycji danych NI (USB, 4 kanały)
 • wytrzymały laptop z zainstalowanym oprogramowaniem ROSSA
 • instrukcja obsługi
 • walizka na system

Opcjonalne akcesoria:

 • Pilot UBS do łatwej kontroli oprogramowania
 • Moduł GPS do łatwej rejestracji miejsca pomiaru

Istnieje możliwość niezależnego zamówienia hardware oraz software.

OPROGRAMOWANIE

Cechy oprogramowania ROSSA:

 • Wygoda użytkowania dzięki intuicyjnemu interfejsowi
 • Zoptymalizowany interfejs dla pomiaru wielu fragmentów dróg
 • Akwizycja danych, analiza i generowanie raportów przeprowadzane za pomocą jednego oprogramowania
 • Modyfikowalne ustawienia
 • Minimalizacja czasu pomiaru
 • Analiza wyników pomiarów według standardu ISO
 • Bezproblemowa, automatyzowana kalibracja ze wskazówkami dla użytkownika
 • Natychmiastowa walidacja przebiegu i kalibracji
 • Zautomatyzowana estymacja niepewności pomiaru
 • Automatyzacja generowania raportów
 • Automatyczne generowanie nazw plików podczas pomiarów
 • Eksport do wykresów i wyników pomiarów do wielu formatów
 • Obsługa oprogramowania za pomocą pilota USB
 • Stała licencja, która nie wygasa
skontaktuj
się z nami