Systemy Pomiarowe – oferta

Zasilacze

Mikrofony pomiarowe i przedwzmacniacze wymagają specjalnego napięcia zasilania i polaryzacji.

Pomiary akustyczne również bardzo często wymagają zastosowania specjalnych filtrów: stałej wagowej A czy też filtru górnoprzepustowego; konieczne może być wzmocnienie lub tłumienie sygnału. Wszystkie te funkcje realizowane są poprzez moduły zasilające G.R.A.S.

Standardowe, zewnętrznie spolaryzowane mikrofony pojemnościowe do prawidłowego działania wymagają stabilnego napięcia polaryzacji 200V DC. Napięcie polaryzacji nie jest konieczne w modułach zasilających stosowanych z mikrofonami wstępnie spolaryzowanymi.

Niskie częstotliwości sygnałów akustycznych generowanych, np. przez powiew wiatru, mogą powodować przeciążenie na wejściu analizatora. Można tego uniknąć poprzez usunięcie w module zasilającym, przy pomocy filtru górnoprzesputowego, częstotliwości poniżej 20 Hz.

Krzywa wagowa A jest najczęściej stosowaną metodą korekcji częstotliwości w akustyce. Odpowiada ona wrażliwości ucha ludzkiego, w rezultacie mierzony poziom hałasu jest zbliżony do słyszalnego przez ludzkie ucho.

skontaktuj
się z nami