Systemy Pomiarowe – oferta

Mierniki drgań

Pozostałe produkty:

Analizator drgań VA-12

Przenośny analizator drgań do diagnostyki sprzętu i pomiarów w terenie z funkcją analizy FFT.

Wszechstronny analizator drgań znajdujący zastosowanie w następujących obszarach:

 • Rozwój produktu – pomiar drgań na różnych etapach rozwoju produktu.
 • Kontrola jakości – testy przed wysyłką towaru, kontrolne pomiary po instalacji.
 • Konserwacja – testy rozruchowe po okresowej konserwacji i serwisowaniu.
 • Podstawowa diagnostyka – codzienne rutynowe kontrole i monitorowanie nietypowych drgań.
 • Precyzyjna diagnostyka – pomiar niechcianych drgań i wykrywanie źródeł usterek.

Właściwości:

 • Umożliwia jednoczesny pomiar przyspieszenia, prędkości, przemieszczenia i współczynnika szczytu przyspieszenia (crest factor).
 • Wyraźny kolorowy wyświetlacz TFT (240 x 320) daje wyraźny obraz przyjazny w odczytywaniu danych zarówno przy pełnym słońcu, w pomieszczeniu oraz w ciemności.
 • Analiza FFT w czasie rzeczywistym dla częstotliwości do 20 kHz.
 • Wyświetlanie przebiegu czasowego oraz widma częstotliwościowego sygnału (3 200 linii).
 • Rejestrowanie surowych przebiegów czasowych wibracji (10 sekund dla częstotliwości 20 kHz) i zapis danych w formacie WAVE na karcie pamięci (karta SD).
 • Automatyczne sterowanie pomiarem za pomocą zegara.

Przemieszczenie / Przyspieszenie / Prędkość

Jednoczesny pomiar trzech komponentów

Przemieszczenie dla drgań

Długość ruchu (droga) od punktu odniesienia nazywana jest przemieszczeniem. Na przykład, jeśli samochód pokonuje odległość 100 metrów, wartość przemieszczenia wynosi 100 m. W przypadku drgań odległość ruchu drgającego obiektu od stacjonarnego położenia spoczynkowego jest przemieszczeniem, które zmienia się między wartościami dodatnimi i ujemnymi.

Prędkość dla drgań

Wielkość ta wyraża wielkość zmiany w jednostce czasu. Jest to związane z energią wibracji. Na przykład, jeśli samochód pokonuje odległość 100 metrów w ciągu 10 sekund, prędkość to odległość (100 m) podzielona przez czas (10 s), czyli 10 m/s. Rozważając drgania, wielkość i kierunek przemieszczenia zmieniają się w krótkim okresie czasu, a zatem prędkość zwykle nie jest stała. Istnieje następująca zależność: prędkość = przemieszczenie x 2 π x częstotliwość drgań

Przyspieszenie dla drgań

Przyspieszenie to zmiana prędkości w jednostce czasu. Jest proporcjonalna do siły uderzenia lub innej siły zewnętrznej. Na przykład, jeśli poruszający się samochód zmieni prędkość z 10 m/s do prędkości 30 m/s w ciągu 2 sekund, przyspieszenie to zmiana prędkości (20 m/s) podzielona przez czas (2 s), czyli 10 m/s2. Rozważając drgania, prędkość i kierunek zmieniają się w krótkim czasie, a zatem przyspieszenie zwykle nie jest stałe.

Istnieje następująca zależność: Przyspieszenie = prędkość x 2 π x częstotliwość drgań

 

Wykorzystanie pomiaru przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia drgań.

Przemieszczenie:

 • Pomiar drgań w niskim zakresie częstotliwości (poniżej 200 Hz)
 • Przypadki, w których przemieszczenie jako takie jest krytyczne
 • Ocena zużycia i uszkodzeń związanych z odkształceniami statycznymi, takimi jak wpływ siły rozciągającej lub ściskającej
 • Ocena zagrożeń kontaktowych i precyzji obróbki

Prędkość:

 • Pomiar drgań w średnim zakresie częstotliwości (10 Hz do 1 kHz)
 • Wykrywanie niewyważenia, niewspółosiowości, poluzowania śrub, grzechotania i luzu itp.
 • Ocena natężenia drgań (ISO 10816, JIS B 0906)
 • Ocena zmęczenia materiału

Przyśpieszenie:

 • Pomiar drgań w zakresie wysokich częstotliwości (powyżej 1 kHz)
 • Wykrywanie uszkodzeń łożysk, kół zębatych itp.

Video:

skontaktuj
się z nami