Systemy Pomiarowe – oferta

Systemy pomiarowe do mocy akustycznej, STIPA i inne

Moc akustyczna, współczynnik zrozumiałości mowy, hałaśliwość nawierzchni drogowych i inne systemy pomiarowe:

W ofercie posiadamy szereg gotowych rozwiązań pomiarowych, w tym:

  • zestawy do wyznaczania mocy akustycznej metodą ciśnieniową zgodnie z normami ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 3744, ISO 3741, ISO 3745, ISO 3746 oraz ISO 3747.
  • zestaw do wyznaczania mocy akustycznej metodą natężeniową zgodnie z normą ISO 9614 składający się z miernika poziomu dźwięku oraz sondy natężeniowej,
  • miernik poziomu dźwięku do wyznaczania współczynnika zrozumiałości mowy STIPA i oceny instalacji DSO,
  • systemy do akustycznych badań nawierzchni drogowych, w tym do pomiarów pochłaniania dźwięku przez nawierzchnię zgodnie z normą ISO 13472-2 jak i zestaw z sondą natężeniową do pomiarów natężenia dźwięku podczas tarcia opon o nawierzchnię drogową,
  • system do pomiaru oporu przepływu powietrza zgodnie z normą ISO 9053/DIN EN 29053 (DIN52213),
  • komory testowe do testów akustycznych na liniach produkcyjnych,
  • systemy kalibracyjne do mikrofonów pomiarowych,
  • lepkościomierze i inne.

 

Czym jest moc akustyczna?

Moc akustyczna jest wartością, której nie da się zmierzyć bezpośrednio. Jest to ilość energii, jaką wysyła maszyna. Moc akustyczna jest cechą źródła dźwięku, która nie jest uzależniona od czynników zewnętrznych, takich jak np. odległość od źródła dźwięku czy otoczenie. Jest to wielkość stała charakteryzująca dany przyrząd niezależnie od miejsca w jakim się znajduje. Do pomiaru mocy akustycznej służą różne urządzenia pomiarowe.

Metody pomiaru mocy akustycznej

Istnieją dwie metody pomiaru mocy akustycznej – metoda oparta o pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego wykorzystuje referencyjne źródło dźwięku, wielokanałowe systemy pomiarowe, mierniki poziomu dźwięku, standardowe mikrofony pomiarowe i inne akcesoria np. hemisfery akustyczne. Druga metoda polega na pomiarach natężenia dźwięku, do tych pomiarów wykorzystujemy sondę natężeniową ze sparowanymi mikrofonami pomiarowymi wraz z miernikiem poziomu dźwięku wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie. Metoda natężeniowa znajduje zastosowanie w przypadku trudnych warunków otoczenia – np. wysokie tło lub słaba akustyka w badanym pomieszczeniu. Najprostszym sposobem pomiaru jest użycie gotowego systemu pomiarowego pozwalającym na użycie standardowego smartfona jako urządzenia sterującego i wyświetlającego dane pomiarowe.

 

skontaktuj
się z nami