Systemy Pomiarowe – oferta

Osłony mikrofonowe

osłona mikrofonowa Systemy Pomiarowe

Osłony mikrofonowe zapewniają ochronę przed zabrudzeniami takimi jak pył, a także minimalizują wpływ przepływu powietrza na wykonywane pomiary. Piankowe, wielowarstwowe osłony mogą być stosowane z mikrofonami 1”, 1/2” oraz 1/4”, a także z mikrofonami specjalnego przeznaczenia: mikrofonami matrycowymi i sondami natężeniowymi. Mikrofony szczególnie przeznaczone do pomiarów na wolnym powietrzu to mikrofony środowiskowe.

Ponadto, w niekorzystnych warunkach pogodowych niezbędne jest zapewnienie ochrony od deszczu. W tym celu stworzono osłony przeciwdeszczowe dla mikrofonów różnych rozmiarów.

Modele:
  • AI0001
  • AM0069
  • AM0071
  • AM0363
  • AM0364
  • AM0376
  • RA0092
  • RA0127
  • RA0131

Eliptyczna osłona przeciwwietrzna AI0001 dla sond natężeniowych

Eliptyczna osłona o wymiarach 95 x 190 mm, przeznaczona do używania ze standardowymi sondami natężeniowymi. Osłona maksymalnie ogranicza przepływ powietrzna przez membranę mikrofonu bez wpływu na fluktuacje ciśnienia akustycznego. Zapewnia dobrą ochronę przy prędkości wiatru nie większej niż 0,5 m/s i może zmniejszać wahania ciśnienia powodowane przez zawirowania nawet do 20dB.

Kulista osłona przeciwwietrzna AM0069 dla mikrofonów 1/2”

Zestaw pięciu osłon przeciwwietrznych z pianki o średnicy 90mm do montażu na mikrofonach ½” ze standardowymi osłonami. Znajdują zastosowanie przy pomiarach na wietrze lub przy innych przepływach powietrza. AM0069 zmniejsza prędkość przepływu powietrza przez membranę mikrofonu do minimum, bez istotnego wpływu na fluktuacje ciśnienia akustycznego. Do dłużej trwających pomiarów środowiskowych proponujemy zapoznanie się z ofertą mikrofonów środowiskowych.

Kulista osłona przeciwwietrzna AM0071 dla mikrofonów 1/4”

Zestaw pięciu osłon przeciwwietrznych z pianki o średnicy 90mm do montażu na mikrofonach 1/4” ze standardowymi osłonami. Znajdują zastosowanie przy pomiarach na wietrze lub przy innych przepływach powietrza. Osłona zmniejsza prędkość przepływu powietrza przez membranę mikrofonu do minimum, bez istotnego wpływu na fluktuacje ciśnienia akustycznego.

Kulista osłona przeciwwietrzna AM0363 dla mikrofonów 1”

Zestaw pięciu osłon przeciwwietrznych z pianki o średnicy 90mm do montażu na mikrofonach 1” ze standardowymi osłonami. Znajdują zastosowanie przy pomiarach na wietrze lub przy innych przepływach powietrza. AM0363 zmniejsza prędkość przepływu powietrza przez membranę mikrofonu do minimum, bez istotnego wpływu na fluktuacje ciśnienia akustycznego.

Kulista osłona przeciwwietrzna AM0364 dla mikrofonów matrycowych 1/4"

Zestaw sześciu osłon przeciwwietrznych z pianki o średnicy 40mm do montażu na mikrofonach matrycowych 1/4", na przykład w modułach macierzowych PR0001 i PR0002. Znajdują zastosowanie przy pomiarach na wietrze lub przy innych przepływach powietrza. Osłona zmniejsza prędkość przepływu powietrza przez membranę mikrofonu do minimum, bez istotnego wpływu na fluktuacje ciśnienia akustycznego. 

Eliptyczna osłona przeciwwietrzna AM0376 dla sondy natężeniowej 50GI

Osłona eliptyczna o wymiarach 95 x 190 mm, dedykowana dla sondy natężeniowej 50GI. Osłona powoduje maksymalne ograniczenie przepływu powietrzna przez membranę mikrofonu bez wpływu na fluktuacje ciśnienia akustycznego. 

Osłona przeciwdeszczowa RA0092 dla mikrofonów matrycowych

Osłona RA0092 może być użyta z mikrofonami matrycowymi 40PP i 40PK.

Osłona przeciwdeszczowa RA0127 dla mikrofonów 1/4”

Osłona przeciwdeszczowa przeznaczona do użytkowania z mikrofonami 1/4”.

Osłona przeciwdeszczowa RA0131 dla mikrofonów 1/2”

Osłona przeciwdeszczowa przeznaczona do użytkowania z mikrofonami 1/2”.

skontaktuj
się z nami