Systemy Pomiarowe – oferta

Monitoring hałasu środowiskowego

Pozostałe produkty:

Oprogramowanie NorCloud

NorCLoud jest intuicyjnym oprogramowaniem umożliwiającym zdalną obsługę stacji monitoringu hałasu. System pozwala na łatwą konfigurację systemu wraz z ustawieniem alarmu i progu wyzwalania pomiarów nawet przez początkującego użytkownika.

Przypisanie miernika poziomu dźwięku lub stacji monitorowania hałasu w oprogramowaniu NorCloud jest łatwe jak nigdy dotąd – wystarczy podłączyć analizator do internetu, zarejestrować numer identyfikacyjny w projekcie NorCloud i system jest gotowy do działania. Po rejestracji ten sam czujnik można z łatwością przenosić między projektami.

Skuteczny generator raportów zintegrowany z NorCloud ma możliwość zaprojektowania własnych szablonów projektów lub skorzystanie z gotowych wzorów w bazie NorCloud. Oprogramowanie ma możliwość przesłania e-mailem dowolną ilość raportów. Umożliwia również ręczny wybór okna czasowego w celu automatycznego wygenerowania osobnego raportu przez system.

NorCloud współpracuje z odporną na warunki atmosferyczne stacją Nor1531. Stacja dostarczana jest osobno jako pełny system, gotowy do użycia wyposażony w miernik poziomu dźwięku 1 klasy pomiarowej zgodny z IEC 61672, mikrofon wszechpogodowy Nor1216, baterie przeznaczone do pracy przy krótkotrwałych przerwach w zasilaniu oraz modem 4G.

Oprogramowanie NorCLoud jest płynnie zintegrowanie z narzędziem do obróbki danych: NorReview. Wystarczy zaznaczyć intersujący użytkownika przedział czasowy, pobrać wyniki pomiaru i otworzyć w NorReview. NorReview jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi do obróbki i prezentacji danych pochodzących ze stacji monitoringu hałasu.

Wraz z zakupem nowego urządzenia Nor150 lub Nor1531 Norsonic oferuje bezpłatną subskrypcję NorCloud na okres próbny.

Więcej informacji na stronie producenta.

Zobacz więcej red-arrow

System znajduje zastosowanie dla:

 • Monitorowanie hałasu budowlanego
 • Monitorowanie hałasu transportu
 • Monitorowanie hałasu miasta
 • Monitorowanie hałasu przemysłowego
 • Monitorowanie hałasu lotniska
 • Monitorowanie toru wyścigowego i strzelnicy
 • Koncerty i imprezy plenerowe

Właściwości:

 • Szybkie i proste podłączenie czujnika do projektu NorCLoud poprzez 4G, wifi lub LAN.
 • Oprogramowanie w chmurze – instalacja nie jest wymagana.
 • Wszystkie dane automatycznie przesyłane do NorCloud.
 • Dostęp do danych pomiarowych za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu (oprogramowanie dostosowane do obsługi poprzez smartfon).
 • Zarządzanie projektem z pomiarem, wyzwalaczem i ustawienia alarmów.
 • Możliwość przeglądania danych na żywo lub pomiar dla wyznaczonych okresów czasowych.
 • Łatwa integracja z NorRreview.
 • Powiadomienia w czasie rzeczywistym przesyłane smsem lub e-mailem bezpośrednio ze stacji.
 • Ochrona danych pomiarowych: wyniki pomiarów przechowywane lokalnie w mierniku oraz w systemie NorCloud.
skontaktuj
się z nami