Systemy Pomiarowe – oferta

Wyznaczenie współczynnika pochłaniania i mapowanie dźwięku

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU IN-SITU

SonoCat jest systemem do pomiarów współczynnika pochłaniania dźwięku w rzeczywistym polu akustycznym –  miejscu zainstalowania materiału dźwiękochłonnego.

Tradycyjne metody pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku opierają się na założeniach dotyczących ogólnego pola akustycznego oddziałującego na badany materiał. Pomiary laboratoryjne wykonywane są w kontrolowanym środowisku o znanym i przewidywalnym polu akustycznym. Jednak poza laboratorium pole akustyczne może być trudne do kontrolowania, nieprzewidywalne i zmienne. Zdolność materiału do pochłaniania dźwięku zależy także od źródła dźwięku i otaczającego go środowiska. Pochłanianie dźwięku to nie tylko właściwość materiału! 

Za pomocą systemu SonoCat można skanować obszar i uzyskać (przestrzennie) uśrednioną wartość pochłaniania. Sonda może mierzyć współczynnik absorpcji dla zwykłych materiałów akustycznych i materiałów rozpraszających, takich jak ekrany akustyczne o skomplikowanych kształtach i elementy dyfrakcyjne. Nie wymaga to długich sesji ani obliczeń. Współczynnik jest pokazywany w czasie rzeczywistym.

Pomiar pochłaniania dźwięku in situ ma tę wielką zaletę, że rzeczywistą wydajność materiału pochłaniającego można zmierzyć w miejscu, w którym jest on zainstalowany. ​Ponadto, nie wymaga stosowania zewnętrznych źródeł dźwięku, nie ma wymagania co do minimalnej powierzchni ani nie ma konieczności wycinania próbek.

Dlatego też nie zabieramy materiału do laboratorium, zabieramy SonoCata w rzeczywiste pole akustyczne!

MAPOWANIE DŹWIĘKU

I-Track jest narzędziem do szybkiego, łatwego i dokładnego mapowania dźwięku.

Mapy uzyskiwane przy użyciu I-Track są tworzone przez połączenie w czasie rzeczywistym danych akustycznych z sondy natężenia dźwięku z danymi o położeniu z urządzenia do śledzenia pozycji. Rezultatem jest wysokiej rozdzielczości odwzorowanie  natężenia dźwięku wykonywane w ciągu kilku minut!

skontaktuj
się z nami