Systemy Pomiarowe – oferta

Akustyczne rozwiązania pomiarowe

Oprogramowanie do akustyki pomieszczeń

W ofercie firmy znajduje się szereg programów służących do transferu danych, ich późniejszej obróbki, a także monitorowania pomiarów ze stacji monitoringu hałasu. Posiadamy także dedykowane oprogramowanie do systemu wielokanałowego, pozwalające na zarządzanie procedurą pomiarową, obróbkę danych oraz generowanie raportów z pomiarów akustyki budowlanej, czy też pomiarów służącym wyznaczaniu mocy akustycznej.

Z zakresu akustyki budowlanej posiadamy także specjalne oprogramowanie do symulacji akustyki pomieszczeń, pozwalające na obliczenie czasu pogłosu, wyznaczenie parametrów akustycznych w pomieszczeniu, a także auralizację.

skontaktuj
się z nami