Systemy Pomiarowe – oferta

NorVibraTest Nor1038

Jest to narzędzie do przetwarzania surowych danych z pomiarów drgań oraz generowania raportów. Program obsługuje do 6 kanałów pomiaru drgań i jednego kanału pomiaru hałasu. Program wymaga miernika Nor133 lub Nor136 wyposażonego w opcję 1 – rejestracja surowych danych.

Właściwości

  • Obliczenia wszystkich ważonych funkcji pomiarów zawierających wiele plików
  • Wyświetla sygnały czasowe z lub bez użycia ważenia, a także widma częstotliwościowe oraz gęstość mocy
  • Dostępne dodatkowe funkcje wagowe
  • Eksport przebiegów drgań do plików .wav oraz ASCII
  • Obliczanie wartości między kursorami
  • Weryfikacja korelacji między kanałami
  • Obliczanie A(8) dla wielokrokowych cyklów
  • Raporty generowane na podstawie Microsoft Word
skontaktuj
się z nami