Systemy Pomiarowe – oferta

Kamery do zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ochrona przeciwpożarowa firmy Workswell to system SMARTIS monitorujący w sposób ciągły nagrzewanie i zmiany temperatury w zadanym polu widzenia kamer termowizyjnych.

System umożliwia natychmiastowe wykrycie ognia i ryzyko zapalenia. Kamery termowizyjne rejestrują nawet niewielkie zmiany temperatury co pozwala na szybkie podjęcie odpowiednich kroków zapobiegawczych, zanim jeszcze zareagują czujniki dymu lub tradycyjne kamery CCTV wykryją płomienie.

 

Kamery systemu SMARTIS charakteryzują się:

  • wysokim poziomem ochrony przed warunkami zewnętrznymi,
  • dużą wytrzymałością mechaniczną,
  • możliwością pełnych pomiarów radiometrycznych w wysokiej rozdzielczości,
  • wysoką częstotliwością odświeżania obrazu,
  • wysoka precyzją pomiarów temperatury,
  • wysoką czułością termiczną,
  • szerokim zakresem temperatur,
  • szeregiem wyjść cyfrowych przystosowanych do podania alarmu,
  • możliwością wyboru soczewek,

Specjalne obudowy kamer systemu SMARTIS pozwalają na użycie kamer na zewnątrz, wewnątrz, wraz z systemem pozycjonowania a także w skrajnych warunkach środowiskowych czy w obszarach wybuchowych (ATEX).

 

Wybierz model z listy poniżej aby dowiedzieć się więcej o kamerach systemu SMARTIS.

skontaktuj
się z nami