Systemy Pomiarowe – oferta

Kamery do zabezpieczeń przeciwpożarowych

Jednostka sterująca SAFETIS – jednostka centralna systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego

Jednostka sterująca SAFETIS to jednostka centralna systemu SAFETIS, który stworzono do wymagającej, ciągłej detekcji zagrożeń pożarowych przed wybuchem samego pożaru. Jednostka sterująca SAFETIS umożliwia współpracę z 16 kamerami termowizyjnymi różnych konstrukcji (wewnętrzne, zewnętrzne i inne).

Kamery termowizyjne SAFETIS umożliwiają konfigurację, strumieniowanie obrazu itp. niezależnie od pozostałych dzięki wbudowanemu serwerowi sieciowemu. Jednostka sterująca SAFETIS zapewnia wysoki poziom integracji systemu i cała gamę zaawansowanych funkcji.

Zobacz więcej red-arrow

Zaawansowane funkcje

 • Ciągły odczyt danych radiometrycznych i trendów z informacji o pomiarach temperatury powierzchniowej. Pełny log, umożliwiający analizę zdarzeń mających miejsce w rejestrowanym okresie.
 • Wyzwalacz wstępny – opcja
 • Zaawansowane funkcje analizy trendów temperatury, wykrywanie nagłych zmian i filtracjaJednostka sterująca SAFETIS – jednostka centralna systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego

Rejestrowanie i wizualizacja

 • Rozszerzone opcje wizualizacji
 • Okresowy zapis sekwencji radiometrycznych
 • Automatyczne i ręczne zapisywanie obrazów i sekwencji radiometrycznych

Połączenia

 • Możliwość podłączenia do 16 kamer jednocześnie w systemie SAFETIS
 • Strumieniowanie obrazu w czasie rzeczywistym ze wszystkich kamer SAFETIS jednocześnie
 • 7 dodatkowych wyjść cyfrowych

 Konfiguracja

 • Wykresy przebiegów temperatury w czasie rzeczywistym dla wybranych punktów i obszarów
 • Możliwość określenia pozycji poszczególnych kamer PTZ
 • Konfiguracja wszystkich parametrów dla wszystkich kamer, w tym alarmów, obszarów obserwowanych i innych parametrów.

Komponenty systemu SAFETIS

W skład systemu SAFETIS wchodzą następujące kamery termowizyjne:

 • W skład systemu SAFETIS wchodzą następujące kamery termowizyjne:
 • SAFETIS Outdoor, czyli wersja do użytku na zewnątrz, z obudową zapewniającą wysoki poziom ochrony
 • SAFETIS Indoor, czyli wersja wewnętrzna, oraz
 • SAFETIS Outdoor Pan-Tilt, czyli wersja z wysokim poziomem ochrony IP67 i systemem pozycjonowania PTZ.

Ponadto w ofercie znajdują się dwie specjalne kamery termowizyjne. Jedną z nich jest SAFETIS Stainless Steel. Obudowę tej kamery zaprojektowano tak, by zapewniała ochronę przed skrajnymi warunkami w specjalistycznych dziedzinach przemysłu, w których występuje narażenie na substancje silnie żrące, lub gdzie zastosowanie aluminium jest niedopuszczalne. Kamera dostosowana jest do wymagających warunków użytkowania na zewnątrz, posiada wysoki poziom ochrony.

Druga kamera specjalna to SAFETIS EX-proof – model z obudową specjalnie zmodyfikowaną w celu umożliwienia instalacji kamery w obszarach występowania atmosfer wybuchowych, gdzie konieczne jest spełnienie rygorystycznych wymogów. Kamera posiada certyfikat ATEX.

Jednostka sterująca SAFETIS – jednostka centralna systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego

skontaktuj
się z nami