Systemy Pomiarowe – oferta

Kamery do zabezpieczeń przeciwpożarowych

Workswell SAFETIS Stainless Steel – kamera termowizyjna do błyskawicznego wykrywania zagrożenia zapalenia

Workswell SAFETIS Stainless Steel to kamera termowizyjna stworzona specjalnie do błyskawicznego wykrywania zagrożenia zapalenia zanim pojawi się pożar. Stanowi jeden z elementów systemu SAFETIS, a jak wskazuje nazwa, kamera SAFETIS Stainless Steel zaprojektowana jest do montażu na zewnątrz.

Wysoki poziom ochrony IP67 i duża wytrzymałość mechaniczna zapewniają odpowiednią odporność kamery termowizyjnej, także na niesprzyjające warunki klimatyczne. Kamera zapewnia pełnię możliwości pomiarów radiometrycznych dzięki rozdzielczości 336 x 256 pikseli i 640 x 512 pikseli, oraz częstotliwości odświeżania obrazu 9 Hz, 30 Hz i 60 Hz.

Kamera SAFETIS Stainless Steel zapewnia pełnię możliwości pomiarów radiometrycznych, oraz umożliwia wykrywanie zagrożeń związanych z obecnością ognia, także dzięki wysokiej precyzji pomiarów zmian temperatury powierzchni (niepewność pomiaru wynosi 2°C ± 2%). Informacje na temat temperatury powierzchniowej są istotne w ocenie ryzyka zapalenia, ponieważ trendy temperatury stanowią podstawowe dane do oceny ryzyka wystąpienia pożaru. Z uwagi na wysoką czułość termiczną, system jest w stanie rejestrować nawet minimalne zmiany temperatury. Zależnie od ustawień wybranych przez operatora i sposób konfiguracji systemu, jego automatyka jest w stanie zapobiec większości fałszywych alarmów.

W momencie uruchomieniu alarmu, kamera termowizyjna SAFETIS powiadamia system nadrzędny przez jedno z siedmiu wyjść cyfrowych (typ otwartego kolektora). Poszczególne wyjścia można przypisać do różnych rodzajów zdarzeń, obszarów i rodzajów alarmów.

Kamery termowizyjne SAFETIS działają w jednym z dwóch zakresów temperatur: -25 °C do 150 °C lub -40 °C do +550 °C, a przy zastosowaniu filtra zewnętrznego – od +50 °C do 1000 °C oraz od +400 °C do 1500 °C

Zobacz więcej red-arrow

Komponenty systemu SAFETIS

W skład systemu SAFETIS wchodzą następujące kamery termowizyjne:

 • SAFETIS Outdoor, czyli wersja do użytku na zewnątrz, z obudową zapewniającą wysoki poziom ochrony
 • SAFETIS Indoor, czyli wersja wewnętrzna, oraz
 • SAFETIS Outdoor Pan-Tilt, czyli wersja z wysokim poziomem ochrony IP67 i systemem pozycjonowania PTZ.

Ponadto w ofercie znajdują się dwie specjalne kamery termowizyjne. Jedną z nich jest SAFETIS Stainless Steel. Obudowę tej kamery zaprojektowano tak, by zapewniała ochronę przed skrajnymi warunkami w specjalistycznych dziedzinach przemysłu, w których występuje narażenie na substancje silnie żrące, lub gdzie zastosowanie aluminium jest niedopuszczalne. Kamera dostosowana jest do wymagających warunków użytkowania na zewnątrz, posiada wysoki poziom ochrony.

Druga kamera specjalna to SAFETIS EX-proof – model z obudową specjalnie zmodyfikowaną w celu umożliwienia instalacji kamery w obszarach występowania atmosfer wybuchowych, gdzie konieczne jest spełnienie rygorystycznych wymogów. Kamera posiada certyfikat ATEX.Workswell SAFETIS Stainless Steel – kamera termowizyjna do błyskawicznego wykrywania zagrożenia zapalenia

Zasada działania szybkiego wykrywania ognia przez kamery termowizyjne SAFETIS

Kamery termowizyjne SAFETIS umożliwiają szybkie wykrywanie ognia i ryzyka zapalenia dzięki ciągłemu pomiarowi nagrzewania i zmian temperatury obserwowanego obszaru. Trendy temperatury są poddawane ciągłej ocenie, a dzięki szczegółowym algorytmom ryzyko potencjalnego zapalenia jest wykrywane, zaś fałszywe alarmy eliminowane w niezbędnym zakresie. System SAFETIS jest w stanie reagować znacznie szybciej, niż wszelkie inne systemy, które wykrywają objawy już rozpalonego ognia.

Stopniowe nagrzewanie

Nie pojawiły się jeszcze płomienie i dym. Występuje tylko ryzyko stopniowego rozgrzewania. Wykrywacze dymu jeszcze nie zostały uruchomione, zaś system SAFETIS rejestruje nawet niewielkie zmiany nagrzania i może zareagować wcześniej.

Powstawanie dymu

Na tym etapie, czyli w chwili pojawienia się dymu, reagują wykrywacze dymu. Jest to jednak etap ryzykowny, może nastąpić gwałtowna eskalacja do niszczycielskiego pożaru. System SAFETIS zareagowałby już dawno temu, przed nastąpieniem zdarzenia.

Zapalenie

Na tym etapie widoczne są płomienie i powstaje dym. Reagują na nie specjalne kamery CCTV i wykrywacze dymu. Zwykle jest już za późno i często dochodzi do strat w mieniu oraz występują ofiary śmiertelne.Workswell SAFETIS Stainless Steel – kamera termowizyjna do błyskawicznego wykrywania zagrożenia zapalenia

Typowe zastosowania systemu ochrony przeciwpożarowej SAFETIS

System SAFETIS często stosowany jest do nadzorowania następujących miejsc:

 • Magazyny przemysłowe
 • Składy amunicji
 • Składy i przenośniki węgla
 • Elektrownie i systemy dystrybucji energii elektrycznej
 • Magazyny rolnicze, magazyny żywności
 • Miejsca występowania atmosfer wybuchowych
 • Spalarnie, składowiska odpadów niebezpiecznych
 • Taśmociągi
 • Zakłady chemiczne i przemysłowe
 • Cementownie
 • Monitoring ogrodzeń

Workswell SAFETIS Stainless Steel – kamera termowizyjna do błyskawicznego wykrywania zagrożenia zapalenia

Jednostka centralna i serwer sieciowy

Komunikacja z kamerami termowizyjnymi SAFETIS może być prowadzona poprzez wbudowany serwer sieciowy. Serwer ten umożliwia podstawowe strumieniowanie obrazu oraz konfigurowanie wszystkich parametrów podstawowych i zaawansowanych.

System wielokamerowy można kontrolować za pomocą jednostki sterującej SAFETIS. Jednostka ta umożliwia podłączenie nawet 16 kamer termowizyjnych SAFETIS dowolnego typu. Za pomocą jednostki centralnej można konfigurować kamery, wyświetlać alarmy itp. Workswell SAFETIS Stainless Steel – kamera termowizyjna do błyskawicznego wykrywania zagrożenia zapalenia

Szeroki wybór soczewek

Aby umożliwić dostosowanie kamery termowizyjnej do różnych zastosowań, w ofercie dostępne są cztery soczewki o polu widzenia 90°x69°, 69°x56°, 45°x37° i 32°x26° dla rozdzielczości 640 x 512 px, oraz 45°x35°, 35°x27°, 25°x19° i 17°x13° dla 335 x 256 px. Zależnie od zastosowanej soczewki, możliwe jest kontrolowanie np. przedmiotów odległych albo wręcz przeciwnie, bardzo blisko położonych o dużej powierzchni (np. magazyny, powierzchnie przenośników, wag itp.).

Wielkość rejestrowanych danych, odpowiednio do odległości i rodzaju zastosowanej soczewki, można sprawdzić za pomocą kalkulatora pola widzenia.

skontaktuj
się z nami