Systemy Pomiarowe – oferta

Systemy pomiarowe do mocy akustycznej, STIPA i inne

System kalibracyjny Nor1504A

Pełne oprzyrządowanie potrzebne do zorganizowania własnego laboratorium kalibracyjnego! 

Zastosowanie:

 • Akustyczna i elektryczna kalibracja mierników poziomu dźwięku, mikrofonów i kalibratorów dźwięku w oparciu o odpowiednie międzynarodowe standardy

Właściwości:

 • Sygnały testowe spełniające normy IEC60651, 60804, DIN45657 i IEC61672 i inne.
 • Szybka i dokładna kalibracja urządzeń pomiarowych przy użyciu trzech trybów: manualnego, pół automatycznego oraz automatycznego
 • Kalibracja charakterystyk częstotliwościowych mikrofonów przy użyciu metod elektrostatycznych i akustycznych
 • Kalibracja czułości mikrofonów przy użyciu metody napięciowej zapewniającej wysoką dokładność
 • Szybka i dokładna kalibracja kalibratorów dźwięku, pistofonów oraz związanych z nimi barometrów w oparciu o normę IEC60942
 • Kalibracja mierników poziomu dźwięku zgodnie z normami: IEC61672, IEC60651, IEC60804, DIN45657, ANSIS1.4, ANSIS1.43 i BS7580
 • Test ułamkowych filtrów oktawowych w oparciu o normę IEC 225 i 61260
 • Generowanie pełnych raportów kalibracyjnych
 • Wbudowany moduł samo-testujący

System kalibracyjny typ N1504A jest zdolny do kalibracji praktycznie każdego urządzenia do pomiaru poziomu dźwięku, kalibratora czy mikrofonu, pod warunkiem, że urządzenie to spełnia międzynarodowe normy. Dzięki temu system nie jest ograniczony tylko do zastosowań z przyrządami firmy Norsonic. 

Kalibracja kalibratorów:

 • Pomiary zgodne z normą IEC 60942
 • Poziom dźwięku korygowany o ciśnienie, temperaturę i wilgotność
 • Stabilność krótko czasowa wyrażona w dB (opcjonalnie)
 • Częstotliwość wyjściowa w Hz
 • Całkowite zniekształcenie wyrażone w % (opcjonalnie)

Podczas wykonywania kolejnych pomiarów obliczana jest stale zwiększająca się niepewność pomiarowa jako suma niepewności systemu pomiarowego oraz powtarzalności pomiarów. Uwzględnia to obliczenia odchylenia standardowego, stopni swobody i współczynnika pokrycia, które są potrzebne do oceny 95% niepewności pomiarowej.

 Kalibracja mikrofonów

 • Pomiary w oparciu o normę IEC61094
 • Czułość mikrofonów w mV/Pa i dB – 1V/Pa
 • Charakterystyki amplitudowo częstotliwościowe przy użyciu aktuatora elektrostatycznego w zakresie częstotliwości 250-20000Hz
 • Charakterystyki amplitudowo częstotliwościowe przy użyciu komory bezechowej w zakresie częstotliwości 20-20kHz (opcjonalnie)
 • Pojemność mikrofonów [pF] (opcjonalnie)

Podczas wykonywania kolejnych pomiarów obliczana jest stale zwiększająca się niepewność pomiarowa jako suma niepewności systemu pomiarowego oraz powtarzalności pomiarów. Uwzględnia to obliczenia odchylenia standardowego i stopni swobody osiągając wymaganą wartość 95% niepewności pomiarowej.

Okresowa weryfikacja mierników poziomu dźwięku. 

 • Okresowa kontrola urządzeń do pomiarów poziomu dźwięku
 • Pomiary mogą być wykonywane zgodnie z normami: IEC60651, IEC60804, ANSI S1.4, ANSI S1.43, DIN45657, IEC225, IEC61260, IEC60252, BS7580 część 1 i IEC61672 część 3
 • Weryfikacja dokładności przełącznika zakresów
 • Charakterystyki korekcyjne A, B, C, Z, Lin
 • Pomiary ze stałymi czasowymi F, S, i I. Możliwość pomiarów impulsowych
 • detektor RMS
 • Detektor przeciążenia
 • Badanie szumów własnych systemu i mikrofonów pomiarowych
 • Funkcja uśredniania Leq i SEL

 Typowa konfiguracja:

 1. Komputer
 2. Woltomierz
 3. Komora do pomiarów izolacyjności akustycznej wraz z mikrofonem referencyjnym
 4. Termometr/higrometr
 5. Barometr
 6. Generator
 7. Jednostka próbna
 8. Kalibrator dźwięku

Komputer sterujący odczytuje ciśnienie, wilgotności i temperaturę powietrza wymagane przy kalibracji. Dane te umieszczane są w raportach kalibracyjnych.

Kalibracja samego systemu kalibracyjnego

Coroczne koszty kalibracji system kalibracyjnego (aby zachować jego dokładność) są niewielkie jako że zadanie takie wymaga kalibracji tylko kilku kluczowych komponentów systemu. Program samo testujący został zaprojektowany tak, aby sprawdzać wydajność elektryczną systemu. Kalibruje on charakterystykę częstotliwości oraz tłumienie sygnału generowanego.

Standardowo system kalibracyjny, umożliwiający samo testowanie się systemu głównego w podstawowym zakresie, dostarczany jest wraz z systemem głównym. System wykonujący kalibrację akredytowaną jest dodatkowo płatny.

skontaktuj
się z nami