Systemy Pomiarowe – oferta

NorMonit Nor1022

Jest to zaawansowane oprogramowanie do kontroli oraz zarządzania monitoringiem hałasu. Może obsłużyć od 1 do 100 stacji monitoringowych. Każda stacja jest konfigurowana indywidualnie, a system gromadzi dane automatycznie ze wszystkich zdefiniowanych stacji.

Przy użyciu opcji bazy danych, wyniki mogą być prezentowane w czasie rzeczywistym poprzez przeglądarkę internetową za pomocą programu NorWeb, bądź też przy pomocy szybkiego podglądu w programie NorReview.

Właściwości:

 • Automatyczny pomiar i zapis danych na temat hałasu, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, danych meteorologiczny oraz GPS
 • Kontrola zdalnego monitoringu stacji opartych o mierniki Nor139, Nor140, Nor1520 bądź Nor1530
 • Obsługa różnych kanałów komunikacji jak RS232, USB, LAN, WLAN, 3G, 4G i GPRS
 • Elastyczny wybór mierzonych parametrów
 • Dane mogą być zapisywane w postaci plików bądź w bazie danych SQL
 • Dane pomiarowe mogą być automatycznie konwertowane do formatów Excel oraz ASCII
 • Łatwa integracja ze stroną internetową za pomocą bazy danych SQL
 • Bezproblemowa współpraca z programem NorReview, służącym do prezentacji wyników w czasie rzeczywistym, ich przetwarzania oraz generowania raportów
 • Automatyczna kalibracja mikrofonów środowiskowych wraz z zapisem pliku kalibracyjnego
 • Automatyczna synchronizacja zegara
 • Automatyczne powiadomienia SMS oraz E-mail, gdy przekroczone zostaną zdefiniowane wartości progowe
 • Zarządzanie danymi z opcją kopii zapasowej
 • Każda doba może być traktowana indywidualnie
 • Ciągłe bądź wyzwalane przy pomocy triggera nagrywanie obrazu w celu identyfikacji źródeł hałasu
 • Zaawansowana funkcja wyzwalania nagrywania. Próg wyzwalający może być zmienny w ciągu doby, a wartość może być absolutna bądź względna
 • Automatyczne generowanie raportów do plików pdf bądź innych formatów
skontaktuj
się z nami