Systemy Pomiarowe – oferta

Kalibracja

Kalibracja jest istotnym krokiem w każdym precyzyjnym pomiarze. To ona ustanawia relację miedzy ciśnieniem akustycznym i mocą elektryczną mikrofonu.

Kalibracja mikrofonu może być przeprowadzona dla 250 Hz lub 1kHz. Każda z tych częstotliwości posiada swoje zalety i wady.

250Hz jest wartością, gdzie charakterystyka częstotliwościowa prawie wszystkich mikrofonów jest płaska, zatem kalibracja przy tej częstotliwości jest najdokładniejsza.

Jednakże, mikrofon jest używany wraz ze sprzętem pomiarowym wyposażonym w filtry wagowe. Przykładowo, miernik poziomu dźwięku z korekcją A osłabi sygnał 250Hz. W tym przypadku koniecznym jest używanie częstotliwości 1kHz dla kalibracji.

Dla częstotliwości 1kHz filtry korekcyjne przyjmują wartość 0dB, więc nie mają wpływu na kalibrację.

Charakterystyka przenoszenia określa zdolność mikrofonu do przetworzenia sygnału akustycznego na sygnał elektryczny tak, aby wartości amplitud obu sygnałów były proporcjonalne w całym zakresie przenoszonych częstotliwości. Ponieważ nie jest ona idealnie płaska, może zostać wprowadzony niewielki błąd.

skontaktuj
się z nami