Systemy Pomiarowe – oferta

Mierniki poziomu dźwięku

Miernik poziomu dźwięku służy przede wszystkim do pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego i wyznaczeniu parametrów takich jak m.in.: SPL, Leq, LeqI, LMax, LMin, LE, LEI, LPeak, Ln i Tmax5 przy użyciu zarówno filtrów tercjowych, jak i oktawowych. W naszym asortymencie znajdują się profesjonalne mierniki poziomu dźwięku, które charakteryzują się dużą czułością i doskonałymi parametrami użytkowymi. Wszystkie dostarczane mierniki hałasu są oferowane w klasie 1 lub 2. Sonometry mają możliwość pomiarów z krzywymi ważenia A, C oraz Z, a także ze stałymi czasowymi: S, F oraz I. Szeroka gama mierników poziomu dźwięku obejmuje najnowsze standardy dla sonometrów: IEC 60651, IEC 60804, IEC 61672, IEC 61260, ANSI S1.4, ANSI S1.11, ANSI S1.43, DIN45657.

 

Mierniki poziomu dźwięku wyposażone są w przedwzmanciacze oraz mikrofony pomiarowe pierwszej klasy pomiarowej. Szeroki zakres pomiarowy mierników poziomu dźwięku pozwala na uniknięcie stosowania podzakresów – cały zakres częstotliwości jest mierzony przy pojedynczym zakresie pomiarowym miernika.

 

Zastosowanie miernika poziomu dźwięku

Mierniki poziomu dźwięku znajdują zastosowanie dla:

  • pomiarów środowiskowych,
  • pomiarów akustyki budowlanej,
  • monitoringu hałasu środowiskowego,
  • pomiarów hałasu na stanowisku pracy,
  • ocen instalacji DSO,
  • pomiarów zrozumiałości mowy współczynnika STI (STIPA).

Miernik hałasu lotniczego i komunikacyjnego:

Aby wykonywać długotrwałe pomiary i monitorować oraz kontrolować w sposób stały poziom hałasu np. hałas komunikacyjny lub lotniczy, stosuje się stacje monitoringu hałasu. Stacja monitoringu to nic innego jak zaawansowany miernik poziomu dźwięku zabudowany w odporną walizę lub obudowę, wyposażony w odporny na warunki atmosferyczne mikrofon środowiskowy oraz dodatkowe akcesoria np. kamera lub moduł pogodowy.

Akustyka budowlana:

Miernik hałasu może służyć również do pomiarów z zakresu akustyki budowlanej. Wraz z wszechkierunkowym źródłem dźwięku i modułem akustyki budowlanej tworzy system pozwalający na pomiar izolacyjności akustycznej zgodnie z międzynarodowymi normami. Nowoczesny miernik poziomu dźwięku pozwala na intuicyjne przeprowadzenie pomiaru izolacyjności akustycznej, wraz z czasem pogłosu i poziomem tła akustycznego, oraz wygenerowanie raportu określającego jednoliczbowy współczynnik izolacyjności akustycznej Rw.

Zrozumiałość mowy:

Profesjonale mierniki poziomu dźwięku znajdują także zastosowanie w pomiarach zrozumiałości mowy (wyznaczenie współczynnika STIPA) np. dla instalacji DSO czy też pomiarów natężenia dźwięku dla wyznaczania mocy akustycznej metodą natężeniową zgodnie z ISO 9614 lub metodą ciśnieniową zgodnie z serią norm ISO 3740.

Różnica między miernikiem klasy 1 i klasy 2

Na rynku dostępne są mierniki poziomu dźwięku klasy 1 i 2. Różnią się one przede wszystkim zakresem częstotliwości, temperatury pracy i dokładnością pomiarów. Mierniki klasy 1 mają szerszy zakres częstotliwości (od 16 Hz do 16 kHz) niż urządzenia klasy 2 (od 20 Hz do 8 kHz).

Wszystkie urządzenia spełniają wymagania normy IEC 61672-1, która określa ich szczegółowe wymagania.

skontaktuj
się z nami