Systemy Pomiarowe – oferta

Wielokanałowy system do pomiarów akustycznych Nor850

Nor850 to kompletny, laboratoryjny system do pomiarów akustycznych izolacyjności akustycznej, mocy akustycznej oraz pomiarów środowiskowych zgodnie z międzynarodowymi normami.

System Nor850 pozwala na jednoczesne przeprowadzenie pomiarów w kilku komorach i zarządzanie nimi z jednego miejsca. Jego bazą jest MainFrame będący ramką typu Rack, do której można zamontować aż 10 kart obsługujących mikrofony i sondy natężeniowe, źródła dźwięku, statywy obrotowe itp.. Każda z kart pomiarowych jest niezależna i posiada wszystkie możliwości pomiarowe zaawansowanego miernika poziomu dźwięku. System komunikuje się z komputerem poprzez sieć LAN i dostarczany jest wraz z intuicyjnym oprogramowaniem, który służy do sterowania cała procedurą pomiarową, obliczeń i prezentacji wyników pomiarów według międzynarodowych standardów.

 • System zgodny z normami: IEC 61672-1 klasa 1, IEC 61260 klasa 1 filtry cyfrowe IIR, IEC 60 651 typ 1, IEC 60804 typ 1., DIN 45677 (1997), ANSI S1.4-1983 i ANSI S1.4A-1985, Typ 1, ANSI S1.43-1997, Typ 1, ANSI S1.11-2004, klasa 1,
 • System umożliwia pomiary zgodnie z ISO- 140/717 oraz ASTM E-336/E-1007

Właściwości:

 • System pozwala na wykonywanie wielu pomiarów w akustyce budowlanej, pomiarach mocy akustycznej oraz pomiarach środowiskowych.
 • Łatwe w obsłudze oprogramowanie na platformie Microsoft Windows . Zawiera bazę danych używanych przetworników (mikrofonów, akcelerometrów itp.), kanałów pomiarowych, numerów seryjnych przetworników, danych kalibracyjnych, danych o pomiarach, wartości korekcyjnych itp..
 • Użytkownik może stworzyć optymalny system wielokanałowy do różnych zastosowań podpinając dowolną ilość kanałów poprzez różne porty komunikacji, w tym LAN oraz USB.
 • Umożliwia podpięcie dowolnej ilości kanałów opartych na modułach pomiarowych Nor140.
 • Pojedynczy rack Nor850 MF1 zawiera od 1 do 10 kanałów.
 • System można w każdym momencie rozbudować jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
 • Ponieważ wszystkie kanały komunikują się z komputerem drogą cyfrową, znikają problemy związane z prowadzeniem długich kabli.
 • System można skonfigurować indywidualnie do każdego pomiaru, umożliwiając stosowania go w różnych aplikacjach.
 • Posiada opcję widma referencyjnego do kontroli jakości.
 • Możliwość wyświetlania spektrogramów oraz wykresów 3D.
 • Pomiary oparte o system Nor850 można odczytać w programie NorReview wersji 6.0 i nowszych w celu dalszej analizy.
 • Operator może stosować w trakcie pomiarów markery, widoczne później w programie NorReview.
 • Możliwość zapisu konfiguracji dotyczącej pomiaru i jej zablokowanie, tak aby żaden użytkownik nie mógł wprowadzić zmian.
 • Funkcja Schedular pozwala na zaprogramowanie automatycznego pomiaru izolacji akustycznej (pomiar poziomu dźwięku, czasu pogłosu, poziomu tła akustycznego) bez potrzeby ingerencji operatora. Kompletny pomiar może być wykonany automatycznie.
 • Schedular kontroluje także wysięgniki mikrofonowe (microphone Boom) oraz wyjścia TTL.
 • Pomiary zgodnie z normą 16283 zaimplementowane jako standard.
 • Program wyświetla wszystkie wartości czasu pogłosu (T15, T20, T30 oraz Tmax) jednocześnie w zestawieniu tabelarycznym.
 • Możliwość wybrania wymaganej funkcji czasu pogłosu po wykonaniu pomiaru.
 • Uśrednienie krzywych zaniku z wielu punktów pomiarowych przed wykonaniem obliczeń czasu pogłosu.
 • Specjalne obliczanie czasu pogłosu dla standardu ASTM C-423.
 • Możliwość użycia danych pomiarowych dla obliczeń innego standardu.
 • Pomiary częstotliwościowe z wykorzystaniem pasmowo filtrowanego  sygnału wyjściowego w celu polepszenia odstępu sygnału od szumu  zarówno w pomiarach poziomu dźwięku jak i czasu pogłosu.
 • Moduł pomiaru tła akustycznego i poziomu dźwięku jednocześnie.
 • Data i czas pomiaru w każdym oknie tabelarycznym.
 • Zaawansowany moduł MultiProject z ułatwioną funkcją drag&drop pozwalająca na szybkie dodanie danych pomiarowych.
 • Możliwość zapisu całej grupy projektów za pomocą jednego przycisku.
 • Bezpośredni odczyt temperatury, wilgotności oraz ciśnienia.
 • Obsługa metrycznego oraz amerykańskiego układu jednostek.
 • Możliwość importu danych w formacie .nbf oraz .sdf (Nor118, Nor140, Nor121, Nor840).
 • Możliwość importu danych z programu NorBuild za pomocą funkcji drag&drop.
 • Funkcja kontroli TTL do obsługi przemieszczającego się źródła dźwięku.
 • Opcja Start/Stop do kontroli stukacza młotkowego Nor277.
 • Automatyczna kontrola wysięgnika mikrofonowego Nor265 Microphone Boom.
Zobacz więcej red-arrow
skontaktuj
się z nami