Systemy Pomiarowe – oferta

Mikrofony szczególnych zastosowań

Mikrofony wykorzystywane w aplikacjach, gdzie wymagany jest jednoczesny pomiar w kilku punktach. Znajdują zastosowanie w analizie pola dźwiękowego i zjawisk chwilowych a także, umożliwiają również pomiar mocy akustycznej. Dostępne w wersji do pomiarów w polu swobodnym lub dyfuzyjnym. Są niewielkich rozmiarów, kompaktowe, dedykowane pomiarom poziomu ciśnienia dźwięku w małych pomieszczeniach, trudnych warunkach pomiarowych i bliskich odległościach od źródła.

Ofertę uzupełniają również moduły do mocowania mikrofonów matrycowych. Mikrofony matrycowe posiadają niższą cenę niż standardowe mikrofony pomiarowe.

skontaktuj
się z nami