Systemy Pomiarowe – oferta

Termowizja

Kamery termowizyjne: systemy do bezkontaktowych pomiarów temperatury.

W ofercie znajdują się kamery termowizyjne szerokich zastosowań, w tym m.in:

  • inteligentny system obrazowania termicznego SMARTIS znajdujący zastosowanie w automatyzacji procesów i widzeniu maszynowym, w stałej kontroli temperatury jak i w zastosowaniach metrologicznych i badawczych,
  • kamera termowizyjna do zastosowań w ochronie i poszukiwaniach znajdująca zastosowania przy nadzorze budynków i ogrodzeń, poszukiwaniu zaginionych osób, działań strażackich, badań terenowych, wyszukiwaniu i zliczaniu dzikiej zwierzyny itp.
  • stacjonarne kamery termowizyjne LWIR (podczerwieni długiej), przeznaczone do precyzyjnych, bezdotykowych pomiarów temperatury w środowisku laboratoryjnym i przemysłowym,
  • uniwersalna kamera termowizyjna dla dronów i bezzałogowych statków powietrznych,
  • ręczne kamery termowizyjne do inspekcji terenowych,
  • BlackBody – dokładny wzorzec temperatury, imitujący promieniowanie ciała doskonale czarnego.

Kliknij na wybraną grupę produktów aby zapoznać się ze szczegółową ofertą.

 

skontaktuj
się z nami