Systemy Pomiarowe – oferta

Symulatory ucha, sprzęgacze i sztuczne usta

Symulatory ucha, sztuczne usta i sprzęgacze to urządzenia do symulacji narządów ludzkich, służące ogólnym testom przetworników akustycznych takim jak: pomiary rozchodzenia się pola akustycznego wokół ludzkiego ucha oraz ust, a także pomiary działania ustników telefonicznych, słuchawek nausznych, wokółusznych oraz aparatów słuchowych.

Sprzęgacze stanowią element symulatorów ucha, które przeznaczone są do pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej słuchawek nausznych i wokółusznych, m.in. w przemyśle audio oraz pomiarach aparatów słuchowych. Istnieje możliwość nabycia sprzęgacza wyposażonego we wbudowany mikrofon o określonym przeznaczeniu, który wówczas nazywany jest symulatorem ucha

Symulatory ucha (określane również jako „sztuczne uszy”) to odpowiednio skonfigurowane urządzenia naśladujące zachowania narządu słuchu człowieka, wykorzystywane w zestawach symulatora ucha ze specjalną platformą montażową oraz w manekinach KEMAR.

Sztuczne usta (symulator ust) to źródło dźwięku symulujące pole akustyczne w bliskiej odległości ludzkich ust. Stosowane jest do testowania ustników telefonicznych i podobnych urządzeń komunikacyjnych.

skontaktuj
się z nami