Systemy Pomiarowe – oferta

Sztuczne usta

Modele:
  • 44AA
  • 44AB

44AA

Symulator ust, model 44AA

Symulator ust, model 44AA

Symulator ust typu 44AA jest źródłem dźwięku, które symuluje pole dźwiękowe w bliskim dystansie ludzkich ust i spełnia standardy norm IEEE 269, 661 i ITU-T Rec. P51.

Typ 44AA jest przeznaczony do testowania ustników telefonicznych jak również innych podobnych mikrofonów stosowanych w sieciach wokalno-komunikacyjnych. W punkcie MRP , który jest 25mm od zdejmowanego pierścienia (35mm od symulatora ust typu 44AA), minimalny sygnał ciągły który może być wytwarzany w tercjach to 100dB w warunkach odniesienia 20µPa w zakresie częstotliwości od 100Hz do 16kHz. Głośnik emituje sygnał zewnętrzny bezpośrednio lub poprzez wbudowany wzmacniacz mocy (po włączeniu zasilania).

Do symulatora dołączone są uchwyty do kalibracji zgodne z CCITT P.51 i Frp IEEE 269. Stosowane są one z mikrofonami ¼ ” lub ½”. Jeden z uchwytów trzyma mikrofon dla kąta padania 0º (tylko dla ¼”) do źródła dźwięku, inny dla kąta padnia 90º (1/4” lub ½”).

44AB

Symulator ust, model 44AB

Symulator ust, model 44AB

Symulator ust typu 44AB jest źródłem dźwięku, które symuluje pole dźwiękowe w bliskim dystansie ludzkich ust i spełnia standardy norm IEEE 269, 661 i ITU-T Rec. P51.

Typ 44AB jest przeznaczony do testowania ustników telefonicznych jak również innych podobnych mikrofonów stosowanych w sieciach wokalno-komunikacyjnych. W punkcie MRP , który jest 25mm od zdejmowanego pierścienia (35mm od symulatora ust typu 44AB), minimalny sygnał ciągły który może być wytwarzany w tercjach to 100dB w warunkach odniesienia 20µPa w zakresie częstotliwości od 100Hz do 16kHz Głośnik emituje sygnał zewnętrzny bezpośrednio poprzez wejście BNC.

Do symulatora dołączone są uchwyty do kalibracji zgodne z CCITT P.51 i Frp IEEE 269. Stosowane są one z mikrofonami ¼ ” lub ½”. Jeden z uchwytów trzyma mikrofon dla kąta padania 0º (tylko dla ¼”) do źródła dźwięku, inny dla kąta padania 90º (1/4” lub ½”).

skontaktuj
się z nami