Systemy Pomiarowe – oferta

Hałaśliwość nawierzchni drogowych

Ochrona przed hałasem drogowym polega nie tylko na próbie minimalizacji hałasu pochodzącego od silników samochodowych i układów wydechowych mierzonego za pomocą mierników poziomów dźwięku, ale obejmuje także poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań w zakresie redukcji wpływu kół pojazdu i rodzaju powierzchni jezdni na hałas uliczny.

Interakcja kół i nawierzchni drogowej generuje hałas, niejednokrotnie przekraczający poziomy otrzymywane dla silników, których proces optymalizacji pod kątem akustyki już przebiega. Hałas tarcia opon o powierzchnię zależy zarówno od kół: ich kształtu, materiału i prędkości obrotu, jak i od rodzaju nawierzchni: struktury warstwowej oraz porowatości.

 

Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku przez nawierzchnię

 

Charakterystycznym parametrem akustycznym pozwalającym ocenić nawierzchnie drogowe jest współczynnik pochłaniania dźwięku. Na jego podstawie można ocenić udział dróg w ogólnym hałasie drogowym, a droga o powierzchni akustycznej może stanowić alternatywę dla ekranów akustycznych. Warto bezpośrednio ograniczać hałas źródła, zamiast wydawać środki i materiały na późniejszą, niekoniecznie skuteczną ochronę akustyczną.  

Trwający proces rozwoju cichych nawierzchni drogowych, takich jak asfalt akustyczny o wysokiej porowatości wymaga niezawodnego systemu osprzętowania i oprogramowania. Najlepszym wyborem jest system AVEC ROSSA.

Kliknij w kafelki poniżej, aby poznać szczegóły lub zobacz więcej na stronie producenta.

 

Pomiar natężenia dźwięku generowanego przy tarciu kół o powierzchnię

 

Pełen obraz oddziaływania akustycznego kół toczących się po jezdni umożliwia system AVEC OBSI. Kompleksowe pomiary dla różnych kombinacji kół, opon oraz nawierzchni przyczyniają się do rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, branży budowlanej, a ponadto mogą prowadzić do poprawy rzetelności symulacji akustycznych poprzez udoskonalenie procesów obliczeniowych w oprogramowaniach do modelowania akustyki środowiskowej takich jak SoundPlan czy CadnaA.

Kliknij w kafelki poniżej, aby poznać szczegóły lub zobacz więcej na stronie producenta.

skontaktuj
się z nami