Systemy Pomiarowe – oferta

Wypożyczenie sprzętu pomiarowego

Wypożycz miernik poziomu dźwięku, aby samodzielnie wykonać pomiar.

Wszystkie oferowane przez nas na wynajem analizatory są pierwszej klasy pomiarowej, posiadają aktualne świadectwa wzorcowania oraz są zgodne z normą IEC 61672-1:2014 klasa 1.

Nasze mierniki umożliwiają:

 • Pomiary czasu pogłosu.
 • Pomiary zrozumiałości mowy.
 • Pomiary zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO.
 • Pomiary izolacyjności akustycznej.
 • Pomiary hałasu w środowisku pracy.
 • Pomiary hałasu w środowisku pochodzącego od: instalacji, urządzeń, zakładów przemysłowych.
 • Pomiary hałasu komunikacyjnego pochodzącego od: dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych.
 • Pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
 • Pomiary hałasu i analiza widmowa FFT równolegle z filtrami oktawowymi i tercjowymi.
 • Pomiary celem wyznaczenia mocy akustycznej.
 • i wiele innych.

Mierniki poziomu dźwięku są wyposażone w standardowe lub czterozakresowe kalibratory akustyczne.

W zależności od stopnia skomplikowana zagadnienia pomiarowego, umożliwiamy wypożyczenie:

 • miernika poziomu dźwięku z uproszczonym interfejsem do prostych pomiarów jednoliczbowych,
 • profesjonalnego miernika poziomu dźwięku do zaawansowanych analiz akustycznych,
 • miernika poziomu dźwięku wyposażonego w gotowe procedury pomiarowe zgodnie z obowiązującymi normami,
 • miernika poziomu dźwięku posiadającego polskie zatwierdzenie typu GUM.

Nasi specjaliści pomogą w doborze odpowiedniego miernika poziomu dźwięku do wymagań danego pomiaru. 

 

Posiadasz własny system pomiarowy, wypożycz specjalistyczny mikrofon!

Oferowane przez nas mikrofony pomiarowe mogą być wykorzystane w ekstremalnych warunkach:

Wypożyczamy mikrofon odporny na wstrząsy, wodoodporny, kurzoodporny, nie wrażliwy na opary olejowe i wysoką temperaturę – wszystko to bez pogorszenia jakości pomiaru za zachowaniem wysokiej czułości i szerokiego zakresu pomiarowego.

Skontaktuj się z nami aby dobrać sprzęt i poznać cennik wypożyczeń!

specjalistyczny mikrofon

skontaktuj
się z nami