Systemy Pomiarowe – oferta

Symulatory ucha

Modele:
 • 43AA
 • 43AA-S2
 • 43AA-S3
 • 43AB
 • 43AC
 • 43AC-S1
 • 43AC-S4
 • 43AC-S5
 • 43AD
 • 43AD-S1
 • 43AE
 • 43AE-S1
 • 43AF
 • 43AF-S1
 • 43AG
 • 43AH
 • 43AI
 • 43BA-1
 • 43BA-2
 • 43BA-3
 • 43BB
 • 43BB-1

43AA

Sztuczne ucho, model 43AA

Sztuczne ucho, model 43AA

Sztuczne ucho, model 43AA to kompletny system do pomiarów akustycznych telefonów i słuchawek. Zawiera symulator ucha IEC 318, model RA0039, indywidualnie kalibrowany zgodnie ze standardami Sektora Normalizacji Telekomunikacji ITU-T P.57 (08/96) „Seria P. Jakość transmisji telefonicznej, aparatura pomiarowa, sztuczne ucho”. System 43AA zawiera: • IEC 318 Symulator ucha RA0039 • Mikrofon ciśnieniowy 1/2” 40AG • Przedwzmacniacz ¼” 26AC • System mocujący • Płyty montażowe do słuchawek nausznych i dousznych System posiada regulowaną sprężynami sztuczną rękę pozwalającą na wywieranie zmiennej siły na badany obiekt.

43AA-S2

Symulator ucha 43AA-S2

Symulator ucha 43AA-S2

Model 43AA-S2 jest to wersja ze wstępnie spolaryzowanym mikrofonem modelu 43AA. Symulator ucha zgodny ze standardem ANSI S3.7, IEC 60318-1 i 2 oraz posiadający ITU-T Rec P.57. Zakres dynamiki pozwala mierzyć poziom ciśnienia akustycznego od 25 dB(A) do 150 dB.

 

43AA-S3

Sztuczne ucho, model 43AA-S3

Sztuczne ucho, model 43AA-S3

Symulator ucha 43AA-S3 jest przeznaczony do testów akustycznych na telefonach i słuchawkach. Zawiera symulator słuchowy IEC 60318 RA0039, który jest indywidualnie skalibrowany zgodnie z zaleceniem ITU-T P.57 (08/96) "Seria P: Jakość transmisji telefonicznej, pomiar obiektywny aparatura: sztuczne uszy".

Składa się z następujących elementów:

 • Symulator ucha IEC 60318-1 i -2 GRAS RA0039
 • Mikrofon ciśnieniowy GRAS 40AG ½"
 • Przedwzmacniacz GRAS 26AB ¼"
 • Adapter GRAS RA0052
 • Płyty montażowe do słuchawek dousznych i naddźwiękowych

Zakres dynamiki pozwala na pomiary ciśnienia akustycznego od 25 dBA do 164 dB.

43AB

Sztuczne ucho, model 43AB

Sztuczne ucho, model 43AB

Sztuczne ucho, model 43AB to kompletny system do pomiarów akustycznych aparatów słuchowych. System 43AB zawiera: • IEC 318 Symulator ucha RA0038 • Mikrofon ciśnieniowy 1/2” 40AG • Przedwzmacniacz ¼” 26AC • System RA0052 System posiada regulowaną sprężynami sztuczną rękę pozwalającą na wywieranie zmiennej siły na badany obiekt.

43AC

Sztuczne ucho, model 43AC

Sztuczne ucho, model 43AC

Sztuczne ucho, model 43AC to kompletny system do pomiarów akustycznych słuchawek dousznych. System 43AC zawiera: • IEC 711 Symulator ucha RA0045 • Mikrofon ciśnieniowy 1/2” 40AG • Przedwzmacniacz ¼” 26AC • System RA0052 System posiada regulowaną sprężynami sztuczną rękę pozwalającą na wywieranie zmiennej siły na badany obiekt.

43AC-S1

Symulator ucha 43AC-S1

Symulator ucha 43AC-S1

Symulator ucha zgodny ze standardem ANSI S3.7, IEC 60318-4 oraz posiadający ITU-T Rec. P.57 typ 2. Zestaw zawiera sprzęgacz RA0045, wstępnie spolaryzowany mikrofon ciśnieniowy ½” 40AO, przedwzmacniacz ¼” 26CB, adapter prostokątny (z mikrofonu ½” na przedwzmacniacz ¼”) oraz platformę testową RA0052. Zestaw 43AC jest przeznaczony do testowania słuchawek dousznych. Zakres dynamiki pozwala mierzyć poziom ciśnienia akustycznego od 25 dB(A) do 157 dB.

 

43AC-S4

Sztuczne ucho, model 43AC-S4

Sztuczne ucho, model 43AC-S4

Zestaw słuchawkowy GRAS 43AC-S4 to kompletny przyrząd do testowania akustycznego słuchawek podłączonych do ucha za pomocą wkładek. 43AC-S4 wykorzystuje wysokiej jakości symulator ucha RA0401, który rozszerza zakres użytecznych częstotliwości do 20 kHz.

Spełnia następujące normy:

 • IEC 60318-4
 • Zalecenia ITU-T P.57 (08/96) Seria P: Jakość transmisji telefonicznej, obiektywny pomiar: Sztuczne uszy.

40AC-S4 obejmuje:

 • Zewnętrznie spolaryzowany symulator ucha GRAS RA0401 o wysokiej rozdzielczości
 • Mikrofon ciśnieniowy 40AG 1/2" (zawarty w RA0402)
 • Przedwzmacniacz GRAS 26AC 1/4"
 • Adapter kątowy RA0001
 • Uchwyt pomiarowy GRAS RA0052 (ma regulowane sprężynowe ramię, które wywiera zmienną siłę na badany obiekt)

Zakres dynamiki pozwala na pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od 25 dBA do 138 dB.

43AC-S5

Sztuczne ucho, model 43AC-S5

Sztuczne ucho, model 43AC-S5

Zestaw słuchawkowy GRAS 43AC-S5 ICP to kompletny przyrząd do testowania akustycznego słuchawek podłączonych do ucha za pomocą wkładek. 43AC-S5 wykorzystuje wysokiej jakości symulator ucha RA0402, który rozszerza zakres użytecznych częstotliwości do 20 kHz.

Spełnia następujące normy:

 • IEC 60318-4
 • Zalecenia ITU-T P.57 (08/96) Seria P: Jakość transmisji telefonicznej, obiektywny pomiar: Sztuczne uszy.

40AC-S4 obejmuje:

 • Zewnętrznie spolaryzowany symulator ucha GRAS RA0402 o wysokiej rozdzielczości
 • Mikrofon ciśnieniowy 40AO 1/2" (zawarty w RA0402)
 • Przedwzmacniacz GRAS 26CB 1/4"
 • Adapter kątowy RA0001
 • Uchwyt pomiarowy GRAS RA0052 (ma regulowane sprężynowe ramię, które wywiera zmienną siłę na badany obiekt)

Zakres dynamiki pozwala na pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od 25 dBA do 153 dB.

43AD

Sztuczne ucho, model 43AD

Sztuczne ucho, model 43AD

Sztuczne ucho, model 43AD to kompletne urządzenie do pomiarów przetworników akustycznych i głośników. Urządzenie może być zintegrowane z głowicą systemu do testów telefonów lub zainstalowany na stałe na linii produkcyjnej. System 43AD zawiera: • IEC 318 Symulator ucha RA0039 • Mikrofon ciśnieniowy 1/2” 40AG • Przedwzmacniacz ¼” 26AC • Sprzęgacze GR0332 i GR0336 • Płyty montażowe do słuchawek nausznych i dousznych System posiada regulowaną sprężynami sztuczną rękę pozwalającą na wywieranie zmiennej siły na badany obiekt.

43AD-S1

Sztuczne ucho, model 43AD-S1

Sztuczne ucho, model 43AD-S1

Sztuczne ucho GRAS 43AD-S1 to kompletny zestaw do pomiarów nadajników akustycznych i głośników. Może być zintegrowany z głowicą testową telefonu lub zainstalowany na linii produkcyjnej.

Spełnia następujące normy:

 • IEC 60318-1 i -2
 • Zalecenie ITU-T P.57 (08/96) Seria P: Jakość transmisji telefonicznej, Obiektywna aparatura pomiarowa: Sztuczne uszy.

Model 43 AD-S1 obejmuje:

 • Symulator słuchu IEC 60318 GRAS RA0039
 • Mikrofon ciśnieniowy GRAS 40AO 1/2"
 • Przedwzmacniacz GRAS 26CA 1/4"
 • Złącze zatrzaskowe GR0332 i GR0336
 • Płyty montażowe do słuchawek dousznych i naddźwiękowych

Zakres dynamiki pozwala na pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od 25 dBA do 150 dB.

43AE

IEC 60711 symulator ucha 43AE

IEC 60711 symulator ucha 43AE

Symulator ucha IEC 60711 typu 43AE jest przeznaczony do testów akustycznych słuchawek nausznych, telefonicznych zestawów słuchawkowych i głośników, zgodnych z międzynarodowymi wymogami zalecenia ITU-T str.57 (0896) „Serie P: Jakość transmisji telefonicznej, Aparatury pomiarowe: Sztuczne uszy”.

Model 43AE obejmuje:
• Sprzęgacz IEC 60711 RA0045
• Przedwzmacniacz ¼” 26AC
• ¼” – ½” adapter RA0001
• Niskiej szczelności symulator małżowiny usznej RA0056
• Wysokiej szczelności symulator małżowiny usznej RA0057

43AE-S1

Symulator ucha 43AE-S1

Symulator ucha 43AE-S1

Model 43AE-S1 jest wersją 43AE ze wstępnie spolaryzowanym mikrofonem. Spełnia standardy ANSI S3.7 oraz ITU-T  P.57 typ 1. Zakres dynamiki pozwala na pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od 25 dB(A) do 150 dB.

43AF

Symulator ucha 43AF

Symulator ucha 43AF

Symulator ucha zgodny ze standardem ANSI S3.7, IEC 60318-3 oraz posiadający ITU-T Rec P.380. Zestaw zawiera sprzęgacz RA0075, adapter RA0076, mikrofon 1” 40EN, przedwzmacniacz ¼” 26AC oraz platformę testową RA0052. Zestaw ten przeznaczony jest do testowania telefonów oraz słuchawek. Zakres dynamiki pozwala mierzyć poziom ciśnienia akustycznego od 14 dB(A) do 146 dB.

 

43AF-S1

Symulator ucha 43AF-S1

Symulator ucha 43AF-S1

Symulator ucha zgodny ze standardem ANSI S3.7, IEC 60318-3 oraz posiadający ITU-T Rec P.380. Zestaw zawiera sprzęgacz RA0075, adapter RA0076, mikrofon 1” 40EN, przedwzmacniacz ¼” 26AB oraz platformę testową RA0052. Zestaw ten przeznaczony jest do testowania telefonów oraz słuchawek. Zakres dynamiki pozwala mierzyć poziom ciśnienia akustycznego od 14 dB(A) do 146 dB.

 

43AG

Symulator ucha i policzka 43AG

Symulator ucha i policzka 43AG

Jest to przenośna platforma dająca możliwość weryfikacji produktów opuszczających linie produkcyjne oraz bardzo przydatne dla działu badań i rozwoju. Model 43AG może być użyty do weryfikacji urządzenia jak np. słuchawki pod względem odpowiedzi częstotliwościowej, przesterowań izolacji czy też przecieków. Jego wszechstronność pozwala testować słuchawki zarówno nauszne jak i douszne. Zestaw spełnia następujące standardy: IEC 60959, IEC 60318-4, ITU-T Rec. P.57 typ 2 sztuczne ucho, ITU0T Rec. P.57 typ 3 symulator małżowiny usznej.

 

43AH

Symulator ucha 43AH

Symulator ucha 43AH

Model 43AH spełnia standard ANSI S3.7, IEC 60318 – 1 i 2 oraz ITU-T Rec. P.57 typ 3.2. Posiada symulator małżowiny usznej o niskim przecieku. Poza symulatorem ucha i małżowiny usznej zestaw zawiera zdejmowalną płytę, która służy do montażu na różnego rodzaju obiektach odbiorczych. Adapter do kalibracji przy użyciu pistofonu 42AA/AP także znajduje się w zestawie. Zakres dynamiki pozwala na pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od 25 dB(A) do 150 dB.

 

43AI

Symulator ucha 43AI

Symulator ucha 43AI

Model 43AI spełnia standard ANSI S3.7, IEC 60318 – 1 i 2 oraz ITU-T Rec. P.57 typ 3.2. Posiada symulator małżowiny usznej o wysokim przecieku. Poza symulatorem ucha i małżowiny usznej zestaw zawiera zdejmowalną płytę, która służy do montażu na różnego rodzaju obiektach odbiorczych. Adapter do kalibracji przy użyciu pistofonu 42AA/AP także znajduje się w zestawie. Zakres dynamiki pozwala na pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od 25 dB(A) do 150 dB.

 

43BA-1

Sprzęgacz 43BA-1 ¼” 0,4cc

Sprzęgacz 43BA-1 ¼” 0,4cc

Model 43BA jest wysokoczęstotliwościowym sprzęgaczem do testowania aparatów słuchowych do 16 kHz. Jest to kompletny zestaw z mikrofonem ciśnieniowym 40BP ¼” oraz przedwzmacniaczem 26AS LEMO ¼”. Posiada zakres dynamiki od 39 dB(A) do 169 dB. Jest zaprojektowany aby spełniać wymogi pomiarowe normy IEC 60118 oraz aby wyniki były dokładne, a pomiary powtarzalne.

Sprzęgacz jest zakończony 3 m kablem 7-pin LEMO. Dostępne są różne przedłużenia

 

43BA-2

Sprzęgacz 43BA-2 ¼” 0,4cc

Sprzęgacz 43BA-2 ¼” 0,4cc

Model 43BA jest wysokoczęstotliwościowym sprzęgaczem do testowania aparatów słuchowych do 16 kHz. Jest to kompletny zestaw z wstępnie spolaryzowanym mikrofonem ciśnieniowym 40BD ¼” oraz przedwzmacniaczem 26CS ¼”. Posiada zakres dynamiki od 44 dB(A) do 166 dB. Jest zaprojektowany aby spełniać wymogi pomiarowe normy IEC 60118 oraz aby wyniki były dokładne, a pomiary powtarzalne.

Sprzęgacz jest zakończony 3 m kablem 7-pin LEMO. Dostępne są różne przedłużenia.

 

43BA-3

Sprzęgacz 43BA-3 ¼” 0,4cc

Sprzęgacz 43BA-3 ¼” 0,4cc

Model 43BA jest wysokoczęstotliwościowym sprzęgaczem o wysokiej czułości do testowania aparatów słuchowych do 16 kHz. Jest to kompletny zestaw z wstępnie spolaryzowanym mikrofonem ciśnieniowym 40BL ¼” oraz przedwzmacniaczem 26CS ¼”. Posiada zakres dynamiki od 25 dB(A) do 147 dB. Jest zaprojektowany aby spełniać wymogi pomiarowe normy IEC 60118 oraz aby wyniki były dokładne, a pomiary powtarzalne.

 

43BB

System do symulacji ucha, model 43BB

System do symulacji ucha, model 43BB

GRAS 43BB to cichy, bardzo czuły system symulacji ucha do pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego w pobliżu lub poniżej progu ludzkiego słuchu. Ma bardzo niski poziom szumów własnych i może mierzyć poziomy dźwięku poniżej lub blisko progu ludzkiego słuchu. 43BB może być montowany w konfiguracji monofonicznej wewnątrz urządzenia KEMAR lub urządzenia testowego GRAS 45CA.

Model 43BB obejmuje:

 • Dobrze znany znormalizowany symulator uszu IEC 60318-4
 • Niskoszumowy system mikrofonowy GRAS 40HT
 • Mikrofon ciśnieniowy 40AH 1/2"
 • Przedwzmacniacz 26HG 1/4"

Zakres dynamiki pozwala na pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od 10,5 dbA do 113 dB.

43BB-1

System do symulacji ucha, model 43BB-1

System do symulacji ucha, model 43BB-1

GRAS 43BB-1 to cichy, bardzo czuły system symulatorów uszu do pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego w pobliżu lub poniżej progu ludzkiego słuchu. Oparty jest na standardzie symulatora uszu IEC 60318-4.

Jest identyczny z systemem głośnomówiącym 43BB, z wyjątkiem tego, że używa przedwzmacniacza kątowego do przedwzmacniacza, a zatem może być używany w dwuusznych konfiguracjach wewnątrz KEMAR (45BB i 45BC).

Zakres dynamiki pozwala na pomiary poziomu ciśnienia akustycznego od 10,5 dBA do 113 dB.

skontaktuj
się z nami