Systemy Pomiarowe – oferta

Przedwzmacniacze

Przedwzmacniacze mikrofonowe GRAS to małe, odporne elementy zoptymalizowane do pomiarów akustycznych za pomocą mikrofonów pojemnościowych. Wszystkie przedwzmacniacze są kompatybilne z mikrofonami pomiarowymi zdefiniowanymi w międzynarodowej normie IEC 61094 „Mikrofony pomiarowe, część 4: Specyfikacje dotyczące działania standardowych mikrofonów”.

 
Przedwzmacniacze, zgodnie ze specyfikacjami, pracują w temeraturze do 70°C. Na specjalne zamówienie dostępne są też wersje do 120°C.
Jedynym efektem podwyższonej temperatury jest niewielki wzrost poziomu szumów własnych. Spowoduje to zmianę dolnej granicy zakresu dynamicznego pełnego zestawu mikrofonowego ograniczając w ten sposób możliwość pomiaru bardzo niskich poziomów ciśnienia akustycznego.
skontaktuj
się z nami