Systemy Pomiarowe – oferta

Przedwzmacniacze

Przedwzmacniacze mikrofonowe GRAS to małe, odporne elementy zoptymalizowane do pomiarów akustycznych za pomocą mikrofonów pojemnościowych. Wszystkie przedwzmacniacze są kompatybilne z mikrofonami pomiarowymi zdefiniowanymi w międzynarodowej normie IEC 61094 „Mikrofony pomiarowe, część 4: Specyfikacje dotyczące działania standardowych mikrofonów”.

 
Niskie częstotliwości odcięcia przedwzmacniacza zależą głównie od jego impedancji wejściowej i pojemności wkładki mikrofonowej. Pojemność elektryczna 20pF, 6,5pF i 3 pF odpowiada typowym pojemnościom wkładek mikrofonowych ½”, ¼” oraz 1/8”. Wysokie częstotliwości odcięcia są określone przez zdolność przedwzmacniacza do przenoszenia obciążeń powodowanych przez okablowanie. Dla dużych sygnałów, efekty tych parametrów muszą być uwzględnione przy pomiarach.
 
Niski poziom szumów własnych przedwzmacniaczy powoduje, że dolna granica zakresu dynamiki zależy głównie od szumów wkładki mikrofonowej. Natomiast górna granica zakresu dynamiki zależy od zasilania.
 
Przedwzmacniacze, zgodnie ze specyfikacjami, pracują w temperaturze do 70°C. Na specjalne zamówienie dostępne są też wersje do 120°C. Jedynym efektem podwyższonej temperatury jest niewielki wzrost poziomu szumów własnych. Spowoduje to zmianę dolnej granicy zakresu dynamicznego pełnego zestawu mikrofonowego ograniczając w ten sposób możliwość pomiaru bardzo niskich poziomów ciśnienia akustycznego.
skontaktuj
się z nami