Systemy Pomiarowe – oferta

Monitoring hałasu środowiskowego

Monitoring hałasu środowiskowego

 

Stacje monitoringu hałasu pozwalają na wykonywanie długoterminowych pomiarów w celu ciągłej kontroli poziomu hałasu np. na lotniskach, przy torach kolejowych czy też na placach budowy. Oferowane przez nas zaawansowane systemy zapewniają precyzję wykonanych pomiarów hałasu środowiskowego w każdych warunkach. 

W ofercie posiadamy stacje monitoringu hałasu, odpowiednie mikrofony środowiskowe a także mierniki poziomu dźwięku firmy Norsonic.

Norsonic oferuje szeroką gamę rozwiązań do monitorowania hałasu w środowisku. Od niezależnych terminali monitorowania hałasu z dostępem lokalnym lub zdalnym do wielkoskalowych systemów hostowanych z kilkoma stacjami monitoringu, w pełni zautomatyzowanych, które dostarczają klientowi codzienne raporty z danymi dotyczącymi hałasu i danymi meteorologicznymi.

Dane w chmurze

W systemach monitoringu hałasu wyposażonych w kilka terminali wyniki pomiarów są przesyłane strumieniowo do serwera w chmurze. Dane są analizowane, a wyniki z serwera można wyświetlić w przeglądarce internetowej, wykresy profili czasowych mogą być dostępne dla każdego za pośrednictwem usługi w chmurze.

Ostrzeżenia i alerty

Dla osób odpowiedzialnych za działalność powodującą zanieczyszczenie hałasem często bardzo interesujące jest uzyskanie natychmiastowego ostrzeżenia w przypadku zbyt wysokiego poziomu dźwięku. Przykładowo, dźwiękowiec na koncercie plenerowym będzie mógł bezpośrednio zmniejszyć głośność, jeśli otrzyma ostrzeżenie z terminala monitorowania hałasu, że poziom hałasu przekracza lokalne ograniczenia. Takie ostrzeżenie może zostać wysłane w formie e-maila lub SMS-a z informacją o lokalizacji, czasie trwania i oczywiście zmierzonym poziomie dźwięku.

Aby bezpiecznie zidentyfikować, co faktycznie spowodowało hałas, zaawansowane systemy posiadają wyzwalacze, które mogą rozpocząć nagrywanie dźwięku, obrazu lub obu. Można je następnie zdalnie przesyłać strumieniowo w czasie zbliżonym do rzeczywistego w celu natychmiastowej identyfikacji źródła lub można je odtworzyć później podczas przetwarzania końcowego danych. Nagranie wideo może być bardzo skuteczne w celu późniejszego ustalenia, co było przyczyną hałasu – czy to osoba, pojazd czy inna rzecz.

skontaktuj
się z nami