Systemy Pomiarowe – oferta

Hemisfery, okablowanie i akcesoria firmy G.R.A.S.

Narzędzia do pomiarów hałasu

Firma G.R.A.S. oferuje nie tylko mikrofony pomiarowe, ale także wszystko to co wokół nich, jak okablowanie, uchwyty mikrofonowe, czy też specjalne statywy typu hemisfera zaprojektowane zgodnie z normami ISO 3744, 3745 oraz 3746 służące do pomiarów mocy akustycznej.

W ofercie firmy znajduje się szeroka gama akcesoriów służących do ochrony mikrofonów, ich montażu czy też ułatwiających pomiary akustyczne.

skontaktuj
się z nami