Systemy Pomiarowe – oferta

Osprzęt do testów akustycznych

Osprzęt do testów akustycznych (Test fixture) to kompleksowe narzędzie do testowania działania urządzeń w celu kontroli jakości oraz ulepszenia produktu. System uchwytów montażowych, regulatorów i prowadnic pomaga zapewnić pożądane ustawienie badanego obiektu, który jest określany mianem DUT (Device Under Test).

W dziedzinie akustyki te wszechstronne platformy znajdują zastosowanie w pomiarach słuchawek, zestawów słuchawkowych, telefonów oraz ochronników słuchu zgodnie z międzynarodowymi normami i zaleceniami. Wyposażone mogą być w mikrofony wstępnie lub zewnętrznie polaryzowane, symulatory ucha oraz symulatory ust.

skontaktuj
się z nami