Systemy Pomiarowe – oferta

Testy telefonów i ochronników słuchu

Osprzęt do pomiarów ochronników słuchu umożliwia przeprowadzenie pomiarów izolacyjności pasywnych zatyczek do uszu, zatyczek z aktywną redukcją hałasu (ANC) oraz nauszników zgodnie z normami ANSI S12.42 lub ISO 4869-3. Badanie właściwości ochronników słuchu obejmuje pomiar poziomu ciśnienia akustycznego lub bezpośrednio pomiary tłumienia wtrącenia, a płyta wokół mikrofonu lub małżowiny usznej pozwala na instalację słuchawek wszystkich rozmiarów. 

Osprzęt do pomiarów telefonów przeznaczony jest do pomiaru słuchawki telefonu zgodnie z międzynarodowymi normami i zaleceniami (IEC 60318, 60711), a system uchwytów montażowych i regulatorów pomaga zapewnić właściwe ustawienie telefonu przy uchu.

Platformy testowe wyposażone mogą być w mikrofony wstępnie lub zewnętrznie polaryzowane, symulatory ucha oraz symulatory ust.

Modele:
 • 45AA
 • 45CA
 • 45CB
 • RA0172

45AA

Moduł do testów telefonów 45AA

Moduł do testów telefonów 45AA

Zgodność z: IEC 60318 lub IEC 60711 

Właściwości:

 • Precyzja i powtarzalność pomiarów przy minimalnych zakłóceniach akustycznych
 • Solidna konstrukcja
 • Szereg dostępnych konfiguracji z zestawami symulatorów ucha 43AD lub 43AE oraz symulatorem ust 44AA/44AB
 • Cztery precyzyjne wsporniki do montażu symulatora ust w ustandaryzowanych pozycjach m. in. HATS
 • Cztery antywibracyjne podpory izolujące od zewnętrznych drgań
 • Prowadnice do ustawienia słuchawki telefonu nad sztucznym uchem, regulowane niesymetrycznie
 • Zacisk utrzymujący słuchawkę w wybranej pozycji może być dodatkowo obciążony niewielką masą

Zastosowanie:

 • Pomiar właściwości akustycznych słuchawki telefonu zgodnie z międzynarodowymi normami i zaleceniami (IEC 60318, 60711)

45CA

System do pomiarów ochronników słuchu 45CA

System do pomiarów ochronników słuchu 45CA

Wszechstronny system do pomiaru wydajności ochronników słuchu takich jak zatyczki do uszu i słuchawki ochronne (otwarte lub zamknięte).

Zgodność z: IEC: 60318-1, IEC 60318-4, ISO: 4869-3, 

Właściwości:

 • 2 kanały
 • Montaż na sprężystej podstawie redukującej zakłócenia do minimum
 • W zestawie dwie zatyczki piankowe do pomiaru izolacyjności
 • Szereg konfiguracji z antropometrycznymi małżowinami usznymi, mikrofonami oraz symulatorami ucha
 • Duża płyta wokół mikrofonu, do której dociśnięta jest słuchawka redukuje lub eliminuje ryzyko przecieku akustycznego

Zastosowanie:

 • Pomiary izolacyjności słuchawek według IEC 60318-1 oraz 60318-4
 • Dwukanałowe testowanie układu aktywnej redukcji hałasu (ANC), pasywnych zatyczek do uszu oraz wokółusznych ochronników słuchu
 • Pomiar tłumienia wtrącenia (Insertion Loss) nauszników i jakości dźwięku słuchawek

Dostępne konfiguracje 45CA:

Model Typ Mikrofony Symulator ucha Małżowina uszna Zastosowanie
45CA-1 LEMO 40EN 1" - - Pomiary IL* nauszników i jakości dźwięku słuchawek
45CA-2 ICP 40AD 1" - - Pomiary IL nauszników i jakości dźwięku słuchawek
45CA-3 LEMO 40AG 1/2" RA0039 - Pomiary IL ochronników słuchu i jakości dźwięku słuchawek (wyłączając douszne)
45CA-4 ICP 40AO 1/2" RA0039 - Pomiary IL ochronników słuchu i jakości dźwięku słuchawek (wyłączając douszne)
45CA-5 LEMO + RA0045 - Pomiary IL nauszników i zatyczek do uszu oraz jakości dźwięku słuchawek
45CA-6 ICP + RA0045-S1 - Pomiary IL nauszników, jakości dźwięku słuchawek i aparatów słuchowych
45CA-7 LEMO + RA0045 + Pomiary IL nauszników i zatyczek do uszu oraz jakości dźwięku słuchawek
45CA-8 ICP + RA0045-S1 + Pomiary IL nauszników, jakości dźwięku słuchawek i aparatów słuchowych
45CA-9 LEMO + RA0401 + Pomiary aparatów słuchowych i słuchawek do 20kHz
45CA-10 ICP + RA0402 + Pomiary aparatów słuchowych i słuchawek do 20kHz
45CA-11 LEMO + RA0403 + Pomiary aparatów słuchowych i słuchawek do 50kHz
45CA-12 ICP + RA0404 + Pomiary aparatów słuchowych i słuchawek do 50kHz

*IL (Insertion Loss) - Tłumienie wtrącenia

Konfiguracje 45CA-1 oraz 45CA-2 zgodne są z ISO 4869-3, konfiguracje 45CA-3 oraz 45CA-4 z IEC 60318-1, natomiast pozostałe modele spełniają standardy IEC 60318-4. Charakterystyka poszczególnych symulatorów ucha wraz z wbudowanymi mikrofonami tutaj.

W przypadku potrzeby wykonywania pomiarów ochronników słuchu zgodnie z ANSI S12.42, polecamy zestaw 45CB.

45CB

Moduł to testowania ochronników słuchu 45CB

Moduł to testowania ochronników słuchu 45CB

W trakcie edycji

System do testowania słuchawek, a także ochronników słuchu zgodnie z ANSI S12.42.

Zgodność z: ANSI S12.42 

Właściwości:

 • 2 kanały
 • Powtarzalność i niezawodność pomiarów
 • Zgodność z ANSI: S12.42
 • Mobilność systemu
 • Duża płyta wokół mikrofonu, do której dociśnięta jest słuchawka mieści wszystkie rozmiary słuchawek i zapobiega przeciekom akustycznym
 • Silikonowe części mogą być podgrzane do temperatury ciała, aby symulacja działania zatyczek była bardziej realistyczna
 • Symulatory uszu posiadają 14-mm przedłużenie kanału słuchowego, aby umożliwić badanie wszystkich rodzajów zatyczek do uszu
 • System posiada tłumienie wtrącenia > 65 dB, tym samym pomiar odwzorowuje rzeczywiste tłumienie wtrącenia ochronnika
 • Łatwa kalibracja z użyciem pistofonu
 • Dostępne okrągłe symulatory standardowej małżowiny usznej

Zastosowanie:

 • Pomiary zgodne z normą ANSI S12.42
 • Pomiary tłumienia wtrącenia oraz poziomów ciśnienia akustycznego
 • Pomiar izolacyjności ochronników uszu, słuchawek nausznych i dousznych
 • Testowanie układu aktywnej redukcji hałasu (ANC), pasywnych zatyczek do uszu oraz aparatów słuchowych
 • Pomiaru w terenie lub laboratoryjne
 • Pomiary sygnałów impulsowych, np. wybuchów

Dostępne konfiguracje 45CB:

Model Typ Symulator ucha Mikrofony (zawarte w symulatorze ucha) Czułość Zakres dynamiki
45CB LEMO RA0045-S7 40BP 1/4" 1,5 mV 50 dB(A) - 169 dB
45CB-S1 LEMO RA0045-S8 40AG 1/2" 12,5 mV 27 dB(A) - 164 dB
45CB-S2 LEMO RA0045-S9 40BH 1/4" 0,4 mV 62 dB(A) - 193 dB

Dla pomiarów według normy ISO 4869-3 przeznaczony jest model 45CA.

RA0172

Uchwyt RA0172 do małżowiny usznej dla zestawu 45CA

Uchwyt RA0172 do małżowiny usznej dla zestawu 45CA

Uchwyt do montażu małżowiny usznej w symulatorze 45CA.

 

Właściwości:

 • Przeznaczony do użytkowania z symulatorem 45CA dla konfiguracji IEC 60318-4 symulatora ucha i małżowiny usznej
 • Umożliwia montaż twardych małżowin usznych KB0070 – KB0073
skontaktuj
się z nami