Systemy Pomiarowe – oferta

Monitoring hałasu środowiskowego

Pozostałe produkty:

Radar akustyczny Nor1297

Radar akustyczny to nowoczesne rozwiązanie umożliwiające wskazanie obszaru pochodzenia dominującego źródła hałasu. Urządzenie montowane jest na obudowie mikrofonu środowiskowego i jest kompatybilne z dotychczasowymi mikrofonami środowiskowymi Nor1216, Nor1217 oraz Nor1218 marki Norsonic.

https://www.noisecompass.com/

Zobacz więcej red-arrow

Mierz poziom ciśnienia akustycznego jak zwykle

Użyj miernika poziomu dźwięku Norsonic lub stacji monitorowania hałasu do pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego na obiekcie.

Dodaj wykrywanie dominującego źródła

Dodaj radar akustyczny do swojego zestawu i rejestruj kierunek pochodzenia dominującego źródła hałasu we wszystkich trzech wymiarach.

Unikaj słuchania – oszczędzaj czas!

Akustyczny radar pozwala oznaczać i filtrować źródła hałasu spoza obszaru zainteresowania. Pobliska linia kolejowa lub przelatujące samoloty mogą zostać automatycznie wykryte, bez potrzeby słuchania nagrań w celu weryfikacji.

Oblicz poziom hałasu dla wyznaczonego obszaru

Zdarzenia akustyczne z kierunków, które nie mieszczą się w zdefiniowanym obszarze, można automatycznie oznaczyć i wykluczyć z pomiaru. Wynikiem są wartości Leq lub Lden oparte tylko na pomiarze dla zdefiniowanego obszaru.

Pojedynczy kabel Ethernet

Urządzenie jest zasilane i wysyła dane do miernika Nor145 i Nor150 za pomocą pojedynczego kabla Ethernet.

Mocowanie kompatybilne z mikrofonami Norsonic

Pasuje do wszystkich istniejących mikrofonów środowiskowych Norsonic. Radar akustyczny montuje się na obudowie, poniżej kapsuły mikrofonowej.

Stopień ochrony IP55

Urządzenie jest w pełni chronione przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, co umożliwia monitorowanie na zewnątrz.

8 mikrofonów MEMS

Wykrywanie zdarzeń akustycznych w 3D zapewnia układ 8 mikrofonów typu MEMS.

Specyfikacja:

-
 • Zakres dla kąta poziomego
 • Zakres dla kąta pionowego
 • Poziom ciśnienia akustycznego
 • Warunki pracy
 • Dokładność pozioma
 • Dokładność pionowa
 • Certyfikat kalibracji
 • Zasada działania
 • Rozdzielczość czasowa
 • Krzywa ważenia
 • Uśrednianie czasowe
 • Zgodność z miernikami poziomu dźwięku
 • Obsługiwane oprogramowania
 • Montaż
 • Stopień ochrony
 • Komunikacja
 • Zasilanie
Nor1297
 • 0 do 360 stopni
 • - od 90 do 90 stopni
 • 40 do 123 dB SPL re. 20 µPa
 • Pole swobodne
 • ± 7,5°, odchylenie standardowe 2,0°
 • ± 10°, odchylenie standardowe 4,0°
 • Certyfikat fabrycznej kalibracji
 • Multi-korelacja
 • 100 ms
 • A
 • Wykładniczo i max 10 ms
 • Nor145, Nor150
 • NorCloud, NorReview
 • Kompatybilne z Nor1216, Nor1217 i Nor1218
 • IP55
 • Ethernet 100 Mb / s
 • PoE od 5 V do 15 V.

  Video:

  skontaktuj
  się z nami