Systemy Pomiarowe – oferta

Zasilacze napięcia stałego dla mikrofonów zewnętrznie polaryzowanych (LEMO)

Modele:
  • 12AA
  • 12AD
  • 12AG
  • 12AK
  • 12AN
  • 12AQ
  • 12AR

12AA

Moduł zasilający 12AA

Moduł zasilający 12AA

Moduł zasilający typu 12AA jest dwukanałowym zasilanym bateryjnie zasilaczem mikrofonowym, wzmacniaczem i filtrem. Posiada dwa 7-pinowe złącza wejściowe LEMO 1B przeznaczona dla przedwzmacniaczy mikrofonowych oraz dwa złącza wyjściowe BNC. Oba kanały mają wskaźniki przeciążenia oraz wzmocnienie, które może być ustawione na -20 dB, 0 dB, +20dB lub +40dB. Krzywa wagowa A spełnia wymagania normy IEC 60615 dla miernika poziomu dźwięku klasy 0. Filtry górnoprzepustowe są 3-biegunowymi filtrami Butterwortha z częstotliwością odcięcia w 20 Hz. Model 12AA posiada wskaźnik stanu baterii oraz gniazdo wejściowe umożliwiające podłączenie go do zewnętrznego źródła zasilania. Posiada również wbudowany precyzyjny generator kalibrujący o częstotliwości 1kHz z regulowanymi poziomami dla obu kanałów. Generator może być aktywowany za pomocą przycisku znajdującego się na frontalnej części panelu lub zdalnie. Szerokość obudowy wynosi 1/12 standardowej obudowy 19” typu rack. Przy użyciu systemu montażowego rack AK0040 w obudowie może być zamontowanych 12 takich modułów zasilających.

12AD

Moduł zasilający 12AD

Moduł zasilający 12AD

Moduł zasilający typu 12AD jest jednokanałowym, zasilanym bateryjnie zasilaczem mikrofonowym. Posiada on 7-pinowe złącze wejściowe typu LEMO 1B przeznaczone na podłączenie przedwzmacniacza mikrofonowego oraz złącze wyjściowe BNC. Może on zapewnić napięcie polaryzacji 200V dla zewnętrznie spolaryzowanych mikrofonów lub 0V dla mikrofonów wstępnie spolaryzowanych. Typ 12AD posiada wskaźnik stanu baterii oraz gniazdo wejściowe umożliwiające podłączenie go do zewnętrznego źródła zasilania.

12AG

Moduł zasilający 12AG

Moduł zasilający 12AG

Moduł zasilający typu 12AG jest 8-kanałowym zasilaczem sieciowym, ale może być również zasilany z zewnętrznego źródła prądu stałego. Przeznaczony jest do wielokanałowych pomiarów akustycznych, wykorzystujących przedwzmacniacze i mikrofony pojemnościowe. Moduł umożliwia wybór korekcji liniowej oraz A i filtru górnoprzepustowego, wbudowany oscylator 1000Hz umożliwia kompletne sprawdzenie kanału w połączeniu z przedwzmacniaczami posiadającymi SysCheck. Napięcie polaryzacji może być ustawiane na 0V lub 200V umożliwiając korzystanie zarówno z mikrofonów zewnętrznie jak i wstępnie spolaryzowanych. Napięcie zasilające przedwzmacniacz może być ustawione na 28V lub 120V. Typ 12AG posiada 7-pinowe złącze wejściowe LEMO 1B przeznaczone do przedwzmacniaczy mikrofonowych. Wszystkie kanały wyposażone są w podwójne wskaźniki przeciążeniowe, jeden do wykrywania przeciążenia chwilowego i jeden ciągłego. Wzmocnienie dla każdego kanału może być dobierane indywidualnie w krokach co 10dB od 0dB do +50dB. Filtry górnoprzepustowe są 3-biegunowymi filtrami Butterwortha z możliwością odcięcia przy 20Hz w celu usunięcia niechcianych sygnałów o niskiej częstotliwości, np. wywoływanych przez wiatr. Szerokość obudowy jest połową standardowej 19” obudowy typu rack. Z systemem montażowym rack typu AK0040 w obudowie może być zamontowanych 12 takich modułów zasilających.

12AK

Moduł zasilający 12AK

Moduł zasilający 12AK

Moduł zasilający typu 12AK jest jednokanałowym, zasilanym bateryjnie zasilaczem mikrofonowym, wzmacniaczem i filtrem. Posiada on 7-pinowe złącze wejściowe LEMO 1B przeznaczona dla przedwzmacniaczy mikrofonowych, oraz złącze wyjściowe BNC.

Oba wejścia posiadają chwilowe i ciągłe wskaźniki przeciążeniowe oraz wzmocnienie, które może być ustawione na 0dB, +10dB, +20dB, +30dB, +40dB lub +50dB.

Krzywa wagowa A spełnia wymagania normy IEC 60615 dla miernika poziomu dźwięku dla klasy 0. Filtry górnoprzepustowe są 3-biegunowymi filtrami Butterwortha z częstotliwością odcięcia w 20 Hz.

Model 12AK posiada wskaźnik stanu baterii oraz gniazdo wejściowe umożliwiające podłączenie go do zewnętrznego źródła zasilania. Posiada również wbudowany precyzyjny generator kalibrujący o częstotliwości 1kHz z regulowanymi poziomami dla obu kanałów. Generator może być aktywowany za pomocą przycisku znajdującego się na frontalnej części panelu lub zdalnie.

Szerokość obudowy wynosi 1/12 standardowej obudowy 19” typu rack. Przy użyciu systemu montażowego rack AK0040 w obudowie może być zamontowanych 12 takich modułów zasilających.

12AN

Moduł zasilający 12AN

Moduł zasilający 12AN

Moduł zasilający typu 12AN jest czterokanałowym zasilanym bateryjnie zasilaczem mikrofonowym. Posiada on 7-pinowe złącze wejściowe typu LEMO 1B przeznaczone dla przedwzmacniaczy mikrofonowych i cztery złącza wyjściowe typu BNC.

Może on dostarczać napięcia polaryzacji 200V dla zewnętrznie spolaryzowanych mikrofonów lub 0V dla mikrofonów wstępnie spolaryzowanych. Typ 12AN posiada wskaźnik stanu gniazdo wejściowe umożliwiające podłączenie go do zewnętrznego źródła zasilania.

12AQ

Moduł zasilający 12AQ

Moduł zasilający 12AQ

Moduł zasilający typ 12AQ jest to dwukanałowy, uniwersalny moduł zasilający dla przedwzmacniaczy ICP a także standardowych, używanych wraz z mikrofonami pojemnościowymi. Moduł zasilający może być sterowany ręcznie bądź zdalnie. Sterowanie ręczne odbywa się za pomocą przycisków i przełączników na przednim panelu. Zdalne sterowanie możliwe jest poprzez interfejs RS232. Moduł zasilający 12AQ znajduje zastosowanie w pomiarach akustycznych oraz pomiarach natężenia dźwięku zarówno w laboratorium jak i w terenie. Tradycyjne przedwzmacniacze Dla tradycyjnych przedwzmacniaczy takich jak 26AL ¼” oraz 26AJ ½” i 26AH ½” zapewnia moduł zasilający zapewnia: Napięcie zasilania (± 15 V lub ± 60 V) dla podłączenia do dwóch przedwzmacniaczy mikrofonowych. Napięcie polaryzacji (200V lub 0V) dla dwóch mikrofonów pojemnościowych. Sygnał SysCheck (1000Hz) dla kontroli kalibracji. Przedwzmacniacze ICP Dla przedwzmacniaczy ICP takich jak 26CB i 26CC (1/4”) LUB 26ca I 26cf (1/2”) zasilacz 12AQ zapewnia prąd stały 4mA z 28V DC dla dwóch przedwzmacniaczy mikrofonowych ICP. Przetwarzanie sygnałów Każdy z kanałów może posiadać inną, niezależną konfigurację w zakresie wzmocnienia, filtra, wejścia, wyjścia i napięcia polaryzacji. Wzmocnienie Wzmocnienie może być ustawione w zakresie od -20 dB do 70dB w krokach co 10dB. Dioda LED na przednim panelu wskazuje aktualne ustawienie wzmocnienia. Filtry Możliwy wybór charakterystyk korekcyjnych filtrów: Lin – krzywa liniowa z filtrem górnoprzepustowym 0,2Hz HP – krzywa liniowa z filtrem górnoprzepustowym 20Ha AW – dla krzywej wagowej A Ext – dla opcjonalnego, wybranego przez klienta filtru. Wejście Sygnał z mikrofonu poprowadzony jest do zasilacza 12AQ przez jedno z gniazd wejściowych na panelu tylnym: Wejście BNC dla mikrofonów z przedwzmacniaczem ICP Wejście 7 pin LEMO dla mikrofonów wraz z tradycyjnymi przedwzmacniaczami. Wyjście Sygnał wyjściowy jest wyprowadzony poprzez gniazda BNC umieszone na tylnym panelu. Napięcie polaryzacji Napięcie polaryzacji podawane jest poprzez wejście LEMO umieszczone na tylnym panelu. Może być ustawione na 0 lub 200V. Napięcie zasilania przedwzmacniacza Zasilanie przedwzmacniacza może być ustawione na ± 15 V lub ± 60 V. Wybrana wartość będzie miała zastosowanie dla obu wejść 7-pin LEMO przedwzmacniacza. SysCheck Funkcja SYsCheck (1000hZ) może być ustawiona w trybie włączonym/wyłączonym. Wybrana wartość będzie miała zastosowanie dla obu wejść 7-pin LEMO przedwzmacniacza. Zasilanie Moduł zasilający 12AQ może być zasilany zarówno poprzez standardowe baterie alkaiczne (6 x LR14 {C}) lub poprzez sieć 115 V AC lub 230 V AC.

12AR

Moduł zasilający 12AR

Moduł zasilający 12AR

Moduł zasilający typu 12AR jest dwukanałowym, zasilanym bateryjnie zasilaczem mikrofonowym.  Posiada on dwa 7-pinowe złącza wejściowe typu LEMO 1B przeznaczone dla przedwzmacniaczy mikrofonowych i dwa złącza wyjściowe BNC. Może on zapewnić napięcie polaryzacji 200V dla zewnętrznie spolaryzowanych mikrofonów lub 0V dla mikrofonów wstępnie spolaryzowanych.

Typ 12AR posiada wskaźnik stanu baterii oraz gniazdo wejściowe umożliwiające podłączenie go do zewnętrznego źródła zasilania.

skontaktuj
się z nami