Systemy Pomiarowe – oferta

Dwukanałowy i czterokanałowy analizator APx52x B

Modułowe analizatory serii AP52x to idealnie rozwiązanie balansujące pomiędzy najwyższej jakości dwukanałowym APx555 oraz wielokanałowym APx585. 

 

APx52x występuje w dwóch wersjach: dwukanałowy APx525 oraz czterokanałowy APx526. Przeznaczony jest dla działów rozwoju produktu oraz linii produkcyjnych ze względu na łatwą i szybką obsługę.

APX525

Analizator o dwóch złączach analogowych oraz jednym cyfrowym: AES/EBU, TOSLINK, SPDIF. Można poszerzyć go o dodatkowe moduły takie jak DSIO, PDM, HDMI czy Bluetooth.

APx526

Czterokanałowa wersja analizatora APx525 ze standardowymi interfejsami I/O, wykorzystywana wielokrotnie w przemyśle motoryzacyjnym.

Obie wersje mogą zostać wyposażone w dodatkowe moduły.

Analizatory dostarczane są wraz z akredytowanym świadectwem wzorcowania ISO:17025 i trzyletnią gwarancją.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Równoczesne pomiary sygnałów wejściowych

Linie produkcyjne wymagają szybkiego procesu pomiaru kluczowych parametrów. We wsparciu wersji 6.0 oprogramowania APx500 możliwe jest wykonywanie jednoczesnych pomiarów na wielu złączach wejściowych cyfrowych oraz analogowych we wszystkich modułach analizatora. 

 • Automatyzowanie procesów

Interfejs oprogramowania APx500 pozwala na opracowanie poleceń obsługujących proces pomiarowy, co wspólnie z możliwością współpracy z programami zewnętrznymi takimi jak Visual Basic.NET, C#, MATLAB, LabVIEW, i Python znacząco uefektywnia badania. 

 
 • Funkcja przejścia

Sygnały mowy, muzyki i szumu mogą być analizowane w każdym aspekcie: pełna odpowiedź częstotliwościowa umożliwia pozyskanie funkcji amplitudy oraz fazy widma, co gwarantowane jest przez zestaw funkcji dla wielokanałowych analizatorów oraz opcje oprogramowania APx500.

 • Sygnał typu Chirp w otwartej pętli pomiarowej

Szczególne zastosowanie sygnału Chirp zaobserwować można przy pomiarach urządzeń typu smart takich jak głośniki inteligentne i smartfony. Oprogramowanie APx500 wspiera wykonanie pomiarów na otwartej pętli pomiarowej również z wykorzystaniem sygnału sinusa logarytmicznie przestrajanego.

 • Analiza parametru Jitter

Nierzadko​ wykonywanie pomiarów parametru Jitter jest bagatelizowane. Niestety tego typu sygnał może wprowadzać zniekształcenia i straty w torze pomiarowym. Analizatory Audio Precision posiadają możliwość wygenerowania sygnały typu Jitter, a następnie jego analizę, co znacząco przekłada się na jakość produktów poddawanych badaniom.

SPECYFIKACJA

Parametry generatora:

 • THD+N –108 dB (0.0004%) dla: 1 kHz i 2,5 V
 • Zakres sinusa: 0,1 Hz – 80,1 kHz
 • Odchylenia w zakresie 20 Hz- 20 kHz:  +/- 0,008 dB
 • Maksymalne napięcie wyjściowe 21,21 Vrms (26,66 Vrms z opcją AG52)
 • Sygnały pomiarowe IMD: SMPTE, MOD, DFD
 • Konfiguracja wyjść analogowych: Symetryczne, niesymetryczne

 

Parametry analizatora:

 • Poziom szumów własnych  ≤1,3 µV
 • Odchylenia w zakresie 20 Hz – 20 kHz: +/- 0,008 dB
 • Maksymalne napięcie wejściowe: 230 Vpk
 • Maksymalne pasmo przenoszenia: -90 kHz
 • Pomiary zniekształceń IMD: SMPTE, MOD, DFD
 • Analizator pojedynczych harmonicznych: d2-d10
 • Maksymalna długość bufora FFT: 1248 FFT

OPCJE SPRZĘTOWE

 • HPO- AG52 BW52

Moduł wspierający pomiary wzmacniaczów mocy AG52 pozwala na wygenerowanie sygnału prostokątnego o czasie narastania 2 ms. Umożliwia się w ten sposób zwiększenie napięcia wyjściowego z 21,21 Vrms do 26,66 Vrms, a także poprawę THD+N do -110 dB (0,0003%). Oprócz tego możliwe jest generowanie sygnałów intermodulacyjnych DIM o częstotliwościach odcięcia 30 kHz i 100 kHz. BW52 gwarantuje dodatkowo zaawansowane opcje: FFT o długości 1,2 miliona punktów, pasmo przenoszenia 1 MHz oraz 24-bitowa dynamika. Znakomite dla projektowania wzmacniaczy klasy D.

 • ADIO (Advanced Digital I/O)

Moduł zawiera zestaw złączy cyfrowych: zbalansowane typu XLR (AES/EBU), niezbalansowane typu BNC (SPDIF) oraz TOSLINK (optyczne).

 • ASIO

ASIO umożliwia skonfigurowanie 16 kanałów oraz połączenie analizatora z innymi urządzeniami obsługującymi standard ASIO.

OPCJE SPRZĘTOWE

 • Bluetooth Duo

Opcja umożliwia komunikację Bluetooth. Szybkie parowanie z urządzeniami i rozszerzenie funkcji pomiarowych usprawnia proces pomiarowy.

 • AMC (Advance Master Clock)

Moduł AMC obsługuje generację i analizę Jittera z użyciem interfejsów ADIO i PDM, a także umożliwia synchronizację zegara w analizatorze. 

 • PDM

Wyposażenie analizatora w moduł PDM pozwala na komunikację z urządzeniami o wyjściu PDM, na przykład z mikrofonami typu MEMS. Obsługuje standardowe pomiary, a także pomiary napięcia DC oraz o zmiennej częstotliowości próbkowania.

 • PDM 16

PDM 16 rozszerza ilość niezależnych kanałów do 16, przez co ustawienie mikrofonów staje się bardziej elastyczne: ich odległość od systemu pomiarowego możę sięgać do 10 metrów. Co więcej, różnica faz między kanałami może być monitorowana ze znaczną dokładnością.

 

Video:

skontaktuj
się z nami