Systemy Pomiarowe – oferta

Wzorzec temperaturowy

Pozostałe produkty:

Źródło doskonale czarne BB FIXED

Workswell BB FIXED to źródło promieniowania ciała doskonale czarnego o stałej temperaturze 35°C – 60°C w krokach co 5°C z dyspersją temperaturową mniejszą niż 0,3°C. Wartość temperatury jest stała, określana na etapie zamówienia i nie może być zmieniona przez użytkownika. Pole powierzchni Workswell BB FIXED to obszar okrągły o średnicy otworu 100 mm. Na powierzchni znajdują się kształty stożkowe które zwiększają emisyjność i zmniejszają współczynnik odbicia. Emisyjność powierzchniowa wynosi 0,95 ± 0,005 dla widma LWIR. Zakres temperatur pracy to 10 °C do +30 °C.

Zastosowanie: kalibracja kamer termowizyjnych i pirometrów w warunkach terenowych i laboratoryjnych.

Zobacz więcej red-arrow

Źródło doskonale czarne BB FIXED

Workswell BB FIXED przeznaczony jest do kalibracji kamer termowizyjnych i pirometrów. Ze względu na niską wagę produktu (poniżej 400g) i niskie zużycie energii (maks. 24 W, 24 VDC), możliwe jest zastosowanie źródła Workswell BB FIXED zarówno w laboratorium, jak i podczas pomiarów terenowych, wszędzie tam gdzie wymagana jest duża dokładność pomiaru temperatury.

Workswell BB FIXED może oferować długoterminową stabilność czasową lepszą niż n ± 0,08% dzięki zastosowaniu precyzyjnej regulacji PID z 16 pojedynczymi elementami termicznymi, mierzonych/sprawdzanych za pomocą certyfikowanej zewnętrznej sondy PT100, tj. stabilność temperaturowa obszaru środkowego lepsza niż ± 0,05 °C. Dostępna jest sygnalizacja LED dla różnych trybów (ogrzewanie, stabilizacja, chłodzenie, przegrzanie elektroniki).

Parametry czarnego ciała Workswell BB FIXED:

  • Stałe, wybieralne wartości temperatury: 35 °C – 60 °C w krokach co 5 °C
  • Duzy obszar pomiarowy: powierzchnia o średnicy 100 mm z kształtami stożkowymi dla zwiększenia stabilności emisji i zmniejszenia efektów odblaskowych
  • Długoterminowa stabilność czasowa: Stabilność temperaturowa obszaru centralnego powyżej: ± 0,05 °C / godzinę przy 40°C wartości zadanej (± 0,09 °F / godzinę przy 104 °F wartości zadanej)
skontaktuj
się z nami