PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SYSTEMY POMIAROWE sp. z o. o. otrzymały wsparcie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem programu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Planowanym efektem projektu jest niezaprzestanie i utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki zostało udzielone wsparcie, tj. do 30 września 2020 roku.
Wartość projektu stanowi kwota 32.465,55zł PLN i w całości finansowana jest z Funduszy Europejskich.

Fundusze Europejskie - Inteligentny rozwój
Rzeczpolita Polska
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Grupa PFR
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
skontaktuj
się z nami