Systemy Pomiarowe – oferta

Kamery termowizyjne do automatyzacji

Workswell SWR-640CL i Workswell SWR-640USB

Workswell SWR-640CL i Workswell SWR-640USB

Workswell SWR-640CL i Workswell SWR-640USB to kamery SWIR (podczerwieni krótkiej) produkcji Workswell. Kamery te rejestrują zakres widmowy 0,9 do 1,7 μm, są wyposażone w detektor InGaAs o rozdzielczości 640×512, charakteryzują się odpowiedzią logarytmiczną i zakresem dynamicznym powyżej 140 dB. Automatyczna korekcja temperatury wewnętrznej i korekcja niejednorodności (NUC) zapewniają niski poziom szumów i wysoką jednorodność obrazu.

Kamery dostępne są w wersji z interfejsem USB3 (SWR-640USB) i Camera Link (SWR-640CL). Dostarczane z kamerą oprogramowanie własne umożliwia skonfigurowanie wszystkich istotnych parametrów i funkcji kamery. Oprócz podstawowej funkcji przesyłania i zapisywania obrazu, możliwe jest ustawienie: czasu scalania, podstawowych algorytmów przetwarzania danych, histogramów, palety, ręcznego sterowania NUC i inne.

Typowe zastosowania

Najpowszechniejszym zastosowaniem kamer SWIR jest widzenie maszynowe i badania, w których wykorzystywane są różne właściwości przedmiotów emitujących krótkie fale podczerwone. Kamery SWIR wykorzystuje się zatem głównie w badaniach biologicznych (w tym w mikroskopii) i w  dziedzinie kontroli produkcji, gdzie wykorzystuje się różnice w przepuszczalności właściwej (przezroczystości) i wartościach współczynnika odbicia materiałów.

Kamery nadają się także do pomiarów wysokich temperatur (powyżej 300oC) i obrazowania właściwości materiałów w zakresie 0,9 do 1,7 μm, czyli bliskiej (NIR) i krótkiej podczerwieni (SWIR).

 • Termografia (bezdotykowe pomiary temperatur w zakresie do 300oC)
 • Zastosowania laserowe i obrazowanie wiązek
 • Obrazowanie aktywne
 • Spektroskopia i mikroskopia
 • Badania medyczne i biologiczne
 • Widzenie maszynowe i kontrola produktów
 • oraz wiele innych zastosowań

Kamera dostarczana jest w stanie skalibrowanym, wraz z oprogramowaniem i okablowaniem w solidnym opakowaniu. Możliwa jest dostawa opcjonalnych soczewek i akcesoriów.

Zobacz więcej red-arrow

Najważniejsze parametry

 • Rozdzielczość – VGA 640×512, Rozstaw pikseli: 15µm
 • Czujnik: InGaAs, odpowiedź logarytmiczna, tryb migawki
 • Niski pobór mocy
 • Zakres dynamiczny > 140dB
 • Kontrola temperatury czujnika
 • Częstotliwość odświeżania obrazu: Do 100 Hz
 • Interfejs USB3.0 (Workswell SWR-640USB) lub Camera Link (Workswell SWR-640CL)
skontaktuj
się z nami