Systemy Pomiarowe – oferta

Kamery termowizyjne do dronów

Kamera termowizyjna WIRIS Agro

Kamera wskaźnika stresu wodnego upraw CWSI

WIRIS Agro od firmy Workswell jest pierwszym tego typu urządzeniem, zaprojektowanym do mapowania stresu wodnego na wielkopowierzchniowych polach w rolnictwie precyzyjnym. Celem tej metody oraz urządzenia jest określenie wartości stresu wodnego roślin. Informacje te można wykorzystać, przykładowo, do określania map żniw, optymalizacji nawadniania lub w środkach zarządzania kontrolą wody. WIRIS Agro posiada czujnik pasmowy LWIR (640×512) oraz kamera RGB z 10-krotnym zoomem optycznym o rozdzielczości full HD (1920 x 1080 pikseli).

Wskaźnik stresu wodnego upraw (ang. CWSI) został opracowany (w 1981 roku) jako znormalizowany indeks mający na celu skwantyfikowanie stresu i pokonanie wpływu parametrów środowiskowych, wpływających na związek stresu i temperatury roślin.

Susza upraw – rzeczywista i bieżąca wartość

Podczas pory suchej zazwyczaj interesuje nas faktyczny wpływ suszy na uprawy. Ten wpływ zależy nie tylko od warunków tzw. suszy klimatycznej, lecz również od suszy podziemnej, wielkości systemu korzeniowego rośliny itp. Pomiar stresu wodnego roślin za pomocą WIRIS Agro pomaga w określeniu bieżących i faktycznych wpływów suszy na uprawy.

CWSI wynoszący 0 oznacza brak stresu wodnego, zaś wartość 1 to maksymalny stres wodny. Stres wodny dla upraw, sygnalizujący konieczność nawadniania, zależy od konkretnej rośliny i powinien uwzględniać takie czynniki jak odpowiedź plonu na stres wodny, prawdopodobną cenę uprawy oraz koszt wody. Reginato i Howe (1985) odkryli, że plony bawełny okazywały pierwsze oznaki osłabienia, gdy średni CWSI podczas sezonu wynosił powyżej 0,2.

Odwiedź stronę producenta, aby dowiedzieć się więcej: https://www.drone-thermal-camera.com/products/workswell-cwsi-crop-water-stress-index-camera/

Zobacz więcej red-arrow

CWSI camera - Crop Water Stress Index

Mapy potencjalnych żniw

W oparciu o wartość stresu wodnego można określić przybliżoną mapę potencjalnych żniw. Rzecz jasna, im bardziej susza dotknie uprawy, tym prognozowane są niższe zbiory. Program Workswell, CWSI Analyzer, wchodzący w skład pakietu WIRIS Agro, umożliwia wygenerowanie mapy potencjalnych żniw na podstawie dużej liczby obrazów wykonanych na wielu hektarach w bardzo krótkim czasie (nie są konieczne wymagające obliczenia, występujące przykładowo w ortofotogramach).

Za pomocą WIRIS Agro możesz uzyskać rzeczywiste wartości stresu wodnego upraw podczas lotu lub użyć zgromadzonych danych do utworzenia mapy poglądowej. Poprzez porównanie żniw z różnych lat, zależnie od stresu wodnego, można utworzyć mapę potencjalnych zbiorów, uwzględniając bieżącą wartość stresu.

Workswell CWSI Camera

WIRIS Agro – główne korzyści

Mimo wielu dostępnych zastosowań, wykorzystanie WIRIS Agro można podzielić na trzy poniższe zastosowania:

✅ Monitorowanie statusu wody – W celu nadzorowania stresu wodnego, tj. braku wody, na który narażone są uprawy podczas okresu wegetacyjnego. Niezależnie od tego, czy uprawy są nawadniane. Dostępne są specjalne kolory map „Uprawy” oraz „Stopień uprawy”.

✅ Kierowanie zarządzaniem nawadniania – Optymalizacja systemu irygacyjnego pod kątem określenia odpowiedniego rozmieszczenia czujników gleby oraz optymalizacji struktury. Dostępne są specjalne kolory map „Woda” oraz „Stopień wodny” dla tej aplikacji.

✅ Fenotypowanie – Różne odmiany roślin są czułe na dostępną ilość wody. WIRIS Agro pomaga w określeniu, jak często rośliny danego gatunku są poddawane stresowi wodnemu w porównaniu do roślin innych gatunków.

Oprogramowanie CWSI Analyzer

CWSI Analyzer firmy Workswell to oprogramowanie służące do przetwarzania obrazów CWSI. Pozwala na ustawienie indywidualnych parametrów koniecznych do poprawnego obliczenia CWSI, zarówno w pomiarze tabelarycznym, jak i dodatkowym. Program zawiera zapisane najpopularniejsze uprawy dla wartości poprawnie wprowadzonych do tabeli. Istotną zaletą programu jest możliwość przetwarzania setek obrazów jednocześnie (masowe przetwarzanie danych).

Kamera termowizyjna WIRIS Agro

Program jest dołączany bezpłatnie do WIRIS Agro.

Video:

skontaktuj
się z nami